Tęsknię. Za swoim życiem, [...] – Sunbeam – zeszyty

W obecnej chwili w 0 zeszytach znaleźliśmy poniższy tekst, którego autorem jest Sunbeam.

Tęsknię

Tęsknię. Za swoim życiem, które nig­dy się nie wy­darzyło.
Tęsknię za po­całun­ka­mi, słod­ki­mi jak gwiaz­dy, które roz­wiał daw­no wiatr. Za do­tykiem. Po­ruszającym najgłębsze od­chłanie duszy. Za tym co się nig­dy nie zdarzyło, a prze­cież mogło. Gdy­by nie strach. Tęsknię. Za wzro­kiem Twym, który pieścił mnie zachwy­tem. Nie spo­tyka­nym. Za roz­mo­wami bez snu.
Tęsknię. Za cza­sem, gdy do­ba po­win­na mieć 48 godzin. Za marze­niami. Ciałem. Sobą.
Tęsknię.
Umieram z tęskno­ty.

dziennik
zebrał 2 fiszki • 27 kwietnia 2019, 18:50
Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
R S T
Aktywność

dzisiaj, 09:26stalkerai sko­men­to­wał tek­st dreszcze

dzisiaj, 09:02zatopiony.wrak. sko­men­to­wał tek­st wytchnienie

dzisiaj, 09:00zatopiony.wrak. sko­men­to­wał tek­st Gdy świat przes­ta­nie się [...]

dzisiaj, 07:51Cropka sko­men­to­wał tek­st pies na mnie skoczył ba­nał [...]

dzisiaj, 07:50Cropka wy­powie­dział się w wątku Gry słow­ne

dzisiaj, 07:40piórem2 sko­men­to­wał tek­st pies na mnie skoczył ba­nał [...]

dzisiaj, 07:29Cropka sko­men­to­wał tek­st pies na mnie skoczył ba­nał [...]

dzisiaj, 06:56fyrfle sko­men­to­wał tek­st Sam

dzisiaj, 06:53filutka do­dał no­wy tek­st Kochający mąż Urok cud kwiatów [...]