Teraz, gdy nad tym [...] – Paulina_Ksiezniczka1997 – zeszyty

W obecnej chwili w 2 zeszytach znaleźliśmy poniższy tekst, którego autorem jest Paulina_Ksiezniczka1997.

Te­raz, gdy nad tym myślę, żałuje, że do­konałam pew­nych wyborów.
Nie dla­tego, że coś zro­biłam nie tak jak należy.
Dla­tego, że mówiłam rzeczy, które nie od­da­wały te­go ja­ka nap­rawdę jestem.
Ale naj­bar­dziej, że ufałam ludziom, którzy nie by­li god­ni poz­na­nia te­go kim jes­tem.

myśl
zebrała 1 fiszkę • 10 stycznia 2017, 18:14

Zeszyt Salvation
Keeping Me Alive 

Zeszyt Mo­je cytaty
Mo­je cy­taty, które tu dodałam 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Paulina_Ksiezniczka1997

Użytkownicy
O P Q
Aktywność

dzisiaj, 19:03danioł do­dał no­wy tek­st jedynie po­kora strzeże przed [...]

dzisiaj, 19:02danioł sko­men­to­wał tek­st każda większość jest w [...]

dzisiaj, 18:11Kedar do­dał no­wy tek­st To nie upa­dek, a [...]

dzisiaj, 18:04yestem sko­men­to­wał tek­st Każdą łzę prag­niemy scho­wać [...]

dzisiaj, 17:16Pechowa_ do­dał no­wy tek­st Każdą łzę prag­niemy scho­wać [...]

dzisiaj, 16:19yestem sko­men­to­wał tek­st Mężczyźni szu­kają ko­biet, które [...]

dzisiaj, 16:08yestem sko­men­to­wał tek­st Kler? - żenująco nud­ny.  

dzisiaj, 15:56yestem sko­men­to­wał tek­st Wypalić się do końca, [...]

dzisiaj, 15:55yestem sko­men­to­wał tek­st Wczoraj, od sa­mego ra­na [...]

dzisiaj, 15:53yestem sko­men­to­wał tek­st Kiedy poz­nać, czy ktoś [...]