tekst do muzyki... pod czaszką [...] – PetroBlues – zeszyty

W obecnej chwili w 0 zeszytach znaleźliśmy poniższy tekst, którego autorem jest PetroBlues.

Ten inny

tek­st do muzyki...

pod czaszką zno­wu gęsta mgła
pod po­wieka­mi szczy­pie piach
pod skórą jak­by wrzątek był
a z twarzy uśmiech zno­wu znikł

pogrążam się w ko­lej­nych snach
lecz ciągle budzi mnie ten świat
i py­tam siebie raz po raz
wal­czyć czy za wyg­raną dać

bo ja jes­tem ten inny
jes­tem in­ny niż wy
może nie jes­tem silny
ale pot­ra­fię śnić

cza­sami już bra­kuje sił
by nie oglądać się już w tył
przeszłość jak tok­syczna kochanka
wciąż do mnie wra­ca i wciąż kpi

do­koła mnie wciąż ludzi las
po środ­ku których stoję sam
mam tyl­ko swoich marzeń garść
one mi nie poz­wolą spaść

bo ja jes­tem ten inny
jes­tem in­ny niż wy
może nie jes­tem silny
ale pot­ra­fię śnić

ktoś ciągle każe mi udawać
że ko­loro­wy jest ten świat
tyl­ko że gdzieś na końcu tęczy
wyłazi spod ko­lorów rdza

nig­dy nie będę kimś innym
nig­dy nie włożę cudzych szat
może cza­sami jes­tem winny
lecz win­ny jest też cały świat

bo ja jes­tem ten inny
jes­tem in­ny niż wy
może nie jes­tem silny
ale pot­ra­fię śnić

wiersz
zebrał 6 fiszek • 8 grudnia 2016, 21:28
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

PetroBlues

Użytkownicy
O P Q
Aktywność

dzisiaj, 08:09przelon do­dał no­wy tek­st Nic bo­wiem nie czy­ni [...]

dzisiaj, 08:07piórem2 sko­men­to­wał tek­st Czekałam 22 dni

dzisiaj, 07:52piórem2 sko­men­to­wał tek­st Kiedyś byłem sobą, te­raz [...]

dzisiaj, 07:46piórem2 sko­men­to­wał tek­st Głupota, to wspólna mat­ka [...]

dzisiaj, 04:26Irracja sko­men­to­wał tek­st Czekałam 22 dni

dzisiaj, 01:43Nina K do­dał no­wy tek­st Czekałam 22 dni

dzisiaj, 01:03sand sko­men­to­wał tek­st ... od daw­na zas­ta­nawiałem [...]

dzisiaj, 00:29róż li­la do­dał no­wy tek­st lata więc

dzisiaj, 00:21sand do­dał no­wy tek­st Wypalasz się jak nic, [...]