Tak, każdego dnia budzę [...] – Szafirowe_Serce – zeszyty

W obecnej chwili w 0 zeszytach znaleźliśmy poniższy tekst, którego autorem jest Szafirowe_Serce.

Szaleństwo

Tak, każde­go dnia budzę się w miłości...
Po wspa­niałym śnie ut­ka­nym z Twoich ust.
Ciągle mając nadzieję, że jest szan­sa by wszys­tko ułożyć. Wstaję, każde­go dnia, po to samo.

Budzę się ze snów, które układa mo­ja głowa.
Jestem.
Ale ciągle tęsknie.
Wiem, że nie mogę nic już zmienić.
Ale ser­ce ciągle tli resztki nadziei.

Co jeszcze mogę, oprócz marzeń nocnych?
Nies­pełnionych doznać?
Za­pom­nianych wspomnień?
Nie proszę o nic, choć pot­rze­buję Twe­go ciepła.
Kil­ku miły słów i na­miętnych wyznań.

Chcę już wie­dzieć kim nap­rawdę jesteś.
Cze­go chcesz i czy będziesz jeszcze.
Chcę już widzieć miłość w Twoich oczach.
Za­miast, pus­tych cieni na obłokach.

Brak mi dziś, tych po­ranków wspólnych, gdy budziłeś się, obok tak przytulny.
Za­pom­niałam już za­pach Twoich włosów.
Smak Twych ust i do­tyk na mym ciele o zmroku.

Chcę już wie­dzieć, czy nas coś połączy.
Czy w końcu sny, opuszczą chmu­ry nocy.
I będziemy już zaw­sze zakochani.
Czy mam pod­dać się i zos­tać z dziecięciem i łza­mi?

wiersz
zebrał 7 fiszek • 25 stycznia 2012, 23:34
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Szafirowe_Serce

Użytkownicy
R S T
Aktywność

dzisiaj, 08:34fyrfle sko­men­to­wał tek­st Póki każdy z nas [...]

dzisiaj, 08:28fyrfle sko­men­to­wał tek­st możesz być kim­kolwiek zechcesz [...]

dzisiaj, 08:02danioł do­dał no­wy tek­st możesz być kim­kolwiek zechcesz [...]

dzisiaj, 07:55róż li­la sko­men­to­wał tek­st Czy można przyjąć że [...]

dzisiaj, 07:38fyrfle do­dał no­wy tek­st GDY ŻYCIEPIĘKNEM - Powrót [...]

dzisiaj, 02:38szmit do­dał no­wy tek­st Czy można przyjąć że [...]

dzisiaj, 01:15NewPerson do­dał no­wy tek­st Utknęłam Między jawą A snem Wspom­nienia i [...]

wczoraj, 23:33Yankes sko­men­to­wał tek­st Dobro ludzi jest ważniej­sze [...]

wczoraj, 23:27Trzykropek do­dał no­wy tek­st Ku pa­mięci Sta­nisława z [...]