Takie to moje zaniedbanie [...] – madz – zeszyty

W obecnej chwili w 0 zeszytach znaleźliśmy poniższy tekst, którego autorem jest madz.

Do M.

Ta­kie to mo­je za­nied­ba­nie Ciebie
Że myślę jak Ci życie ubarwić
Ko­lora­mi mo­jej miłości
Ciała mo­jego nagości.
Choć jeszcze nie teraz,
Po ślu­bie
dam Ci siebie w całości.
Za­kończe­nia nerwowe
Drażnisz mi wielce
Jak mam Cię kochać?
Sko­ro tak upór
Przez dni wciąż wywlekasz
Tyl­ko mi szlochać.
Piękne chwi­le, czułości, ohy i ahy
Zachwy­ty, komplementy
Czy to jest kochanie?
Kocham w całości
Wszys­tkie obel­gi, zra­nienia, urazy
Ner­wy i złości i łez bohomazy
Tak Cie miłuję, wiel­bię, kocham, pragnę
Bo mo­ja ułomność
Do­pełnia się w Tobie
A Ty to cudowność.
Mo­ja bez­pie­czna przystań
Gdzie sta­tek mój życiowy
Sma­gany wiatrem
Moich fo­bii i leków
Za­winąć może do portu
Twoich objęć.

wiersz
zebrał 2 fiszki • 16 kwietnia 2016, 22:39
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

madz

Użytkownicy
L M N
Aktywność

dzisiaj, 14:37cyt.adela do­dał no­wy tek­st Biedactwo wewnętrzne

dzisiaj, 14:12Azja sko­men­to­wał tek­st czas zmusza do pow­ro­tuból [...]

dzisiaj, 13:45.Rodia sko­men­to­wał tek­st czas zmusza do pow­ro­tuból [...]

dzisiaj, 13:41.Rodia wy­powie­dział się w wątku Milion pre­tek­stów do upi­cia [...]

dzisiaj, 13:40Moon G do­dał no­wy tek­st Vendetta

dzisiaj, 13:38.Rodia sko­men­to­wał tek­st .samotność ot­wiera drzwi do [...]

dzisiaj, 13:03Moon G sko­men­to­wał tek­st Cokolwiek mogę zab­rać z [...]

dzisiaj, 12:50zofija sko­men­to­wał tek­st czas zmusza do pow­ro­tuból [...]

dzisiaj, 12:43piórem2 sko­men­to­wał tek­st Zostawił ro­zeb­raną na łóżku, [...]