13 maja 2019 roku, godz. 17:34  10,2°C

tak bar­dzo przyz­wycza­jono nas pat­rzeć, że za­pom­nieliśmy, iż ser­ce bi­je, a nie wygląda