tak bardzo chcemy wierzyć [...] – _nomercy_ – zeszyty

W obecnej chwili w 12 zeszytach znaleźliśmy poniższy tekst, którego autorem jest _nomercy_.

tak bar­dzo chce­my wie­rzyć w to, co stra­ciliśmy, że nie jes­teśmy w sta­nie zacząć ufać te­mu, co nap­rawdę mieć możemy.

aforyzm
zebrał 43 fiszki • 23 września 2012, 00:03

Zeszyt Życie
pros­te i pokręcone 

Zeszyt ... 

Zeszyt mmniam ^^
;) 

Zeszyt piekne
To co mnie poruszylo. 

Zeszyt Myśli.
Każda myśl ma swoją wartość. 

Zeszyt W chwili
wymagającej 

Zeszyt Smut­ne, walcz
 

Zeszyt In­ne myśli.
... a jed­nak mówią do mnie... 

Zeszyt Słowa
War­to tu wrócić. 

Zeszyt MYŚLI.1.
Błys­kotli­we
i niez­wykłe, z siłą przekazu 

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
M N O
Aktywność

dzisiaj, 00:30Polna sko­men­to­wał tek­st Jednocześnie kocham cię i [...]

dzisiaj, 00:20silvershadow do­dał no­wy tek­st sen

wczoraj, 23:37CierpkaWoda do­dał no­wy tek­st Milczenie wychodzi z mo­dy [...]

wczoraj, 23:27Quanti18 do­dał no­wy tek­st na pa­rabo­lach życia, nie ma [...]

wczoraj, 22:04Strange one sko­men­to­wał tek­st Rodzisz się tym cze­go [...]

wczoraj, 20:43Spruta sko­men­to­wał tek­st Y

wczoraj, 20:17PlESCHOPATA sko­men­to­wał tek­st Wpędzać się w psycho­pa­tyczny stan, [...]

wczoraj, 20:13PlESCHOPATA sko­men­to­wał tek­st Y

wczoraj, 20:11Spruta sko­men­to­wał tek­st Wpędzać się w psycho­pa­tyczny stan, [...]

wczoraj, 20:10Spruta sko­men­to­wał tek­st Y