Tak, ale teraz masz [...] – Dorota Terakowska – zeszyty

W obecnej chwili w 27 zeszytach znaleźliśmy poniższy tekst, którego autorem jest Dorota Terakowska.

Tak, ale te­raz masz po­nad szes­naście lat. Doj­rze­wasz, do­rośle­jesz, a cechą do­rosłości jest umiejętność przyz­na­wania się do błędu. Inaczej mając na­wet pięćdziesiąt lat, na­dal będziesz dziec­kiem.

cytat
zebrał 59 fiszek

Zeszyt Za­bieram do siebie
... 

Zeszyt Piękne Cytaty
Ulu­bione cy­taty wyb­ra­nych autorów 

Zeszyt W do­mu mo­jej duszy
Dla myśli, które we mnie zamieszkały. 

Zeszyt Kafoleonardozja
Myśli z różnych dzie­dzin życia. 

Zeszyt Teoria wszechświata
Cy­taty do­tyczące pas­ji i do­mysły ludzkie związa­ne z wszechświatem. 

Zeszyt yel­low pages
my mind.. 

Zeszyt Ty.
you 

Zeszyt Życiowe
Ulubione 

Zeszyt Bru­lion wielo­kar­tko­wy, na spiralce. 

Zeszyt Ważne cy­taty ♥
Przeczy­tane sercem. 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Aktywność

dzisiaj, 14:43AMA sko­men­to­wał tek­st czas... tyl­ko ból, roz­dzierający, [...]

dzisiaj, 14:38fyrfle do­dał no­wy tek­st Są ścieżki myszy Które ścieżka­mi [...]

dzisiaj, 14:34AMA sko­men­to­wał tek­st Nie pot­rze­buje zachęty ten, [...]

dzisiaj, 14:27Cris wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 14:24Cris sko­men­to­wał tek­st ***

dzisiaj, 14:21Cris do­dał no­wy tek­st Tęskno­ta zaw­sze łomocze [...]

dzisiaj, 14:17zapach_bzu sko­men­to­wał tek­st W drodze do od­na­lezienia

dzisiaj, 13:58NewPerson do­dał no­wy tek­st Mógł wciąż być lecz [...]

dzisiaj, 13:38zofija wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 13:01Michaelowa do­dał no­wy tek­st Mówią uśmie­chnij się, a [...]