Tak, ale teraz masz [...] – Dorota Terakowska – zeszyty

W obecnej chwili w 27 zeszytach znaleźliśmy poniższy tekst, którego autorem jest Dorota Terakowska.

Tak, ale te­raz masz po­nad szes­naście lat. Doj­rze­wasz, do­rośle­jesz, a cechą do­rosłości jest umiejętność przyz­na­wania się do błędu. Inaczej mając na­wet pięćdziesiąt lat, na­dal będziesz dziec­kiem.

cytat
zebrał 59 fiszek

Zeszyt Za­bieram do siebie
... 

Zeszyt Piękne Cytaty
Ulu­bione cy­taty wyb­ra­nych autorów 

Zeszyt W do­mu mo­jej duszy
Dla myśli, które we mnie zamieszkały. 

Zeszyt Kafoleonardozja
Myśli z różnych dzie­dzin życia. 

Zeszyt Teoria wszechświata
Cy­taty do­tyczące pas­ji i do­mysły ludzkie związa­ne z wszechświatem. 

Zeszyt yel­low pages
my mind.. 

Zeszyt Ty.
you 

Zeszyt Życiowe
Ulubione 

Zeszyt Bru­lion wielo­kar­tko­wy, na spiralce. 

Zeszyt Ważne cy­taty ♥
Przeczy­tane sercem. 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Aktywność

dzisiaj, 06:32piórem2 sko­men­to­wał tek­st Można ko­goś wy­leczyć ale [...]

dzisiaj, 05:42fyrfle sko­men­to­wał tek­st MIKOŁAJ

dzisiaj, 05:42fyrfle sko­men­to­wał tek­st MIKOŁAJ

wczoraj, 23:42yestem sko­men­to­wał tek­st Coraz częściej tłumaczy­my się [...]

wczoraj, 23:41yestem sko­men­to­wał tek­st Kukurydza

wczoraj, 23:38yestem sko­men­to­wał tek­st Zalosna sin­giel­ka porzu­cona raz, [...]

wczoraj, 23:31yestem sko­men­to­wał tek­st Można ko­goś wy­leczyć ale [...]

wczoraj, 22:53piórem2 sko­men­to­wał tek­st Można ko­goś wy­leczyć ale [...]

wczoraj, 22:23yestem sko­men­to­wał tek­st NIż

wczoraj, 22:21yestem sko­men­to­wał tek­st Ludzi co­raz więcej, a [...]