Szukam w sobie przestrzeni [...] – CiepłaWoda – zeszyty

W obecnej chwili w 7 zeszytach znaleźliśmy poniższy tekst, którego autorem jest CiepłaWoda.

przestrzeń

Szu­kam w so­bie przes­trze­ni dla Ciebie.
Niech mnie zmieni na wieczność.
Szu­kam w To­bie miej­sca dla siebie
I już mam- bezpieczność...

Zbyt często od­chodzę od zmysłów
Tak tyl­ko dojść umiem do siebie.
Pragnę mieć ty­le rozsądku
By sza­leć z miłości do Ciebie.

A Ty mi mos­ty budujesz,
Po których się co dzień nawracam.
Zwodzo­ne - spa­lone mym wstydem,
W mod­litwie wdzięczności dług spłacam.

Nie ufam ludziom, a jednak..
Kocham ich ser­ca strzępami.
Bo wiem, że kochać ich muszę
Wciąż stoją po­między nami..

Wpat­rując się w ko­lory nieba
Wciąż tęsknię za do­mem, Twym sercem.
I żyjąc tęsknotą, powiększam
Niez­mien­nie dla Ciebie przes­trzeń.

wiersz
zebrał 13 fiszek • 14 stycznia 2017, 19:35

Zeszyt chwilo.

Zeszyt Słowa
Trącają stru­ny serca. 

Zeszyt Wiersze/Myśli/itp
...nieprzeciętne 

Zeszyt Wyjątkowe

Zeszyt Wiersze.
Poez­ja - wzrusze­nie i po­wiew, który w trzech krop­kach mie­szka za przecinkiem. 

Zeszyt Wiersze
trze­ba wyróżnić :) 

Zeszyt Posłuchaj
jak pięknie brzmi. 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Adnachiel

Użytkownicy
B C D
Aktywność

dzisiaj, 18:29piórem2 sko­men­to­wał tek­st Wypisał się na wszys­tkie [...]

dzisiaj, 17:42truman sko­men­to­wał tek­st sześćdziesiąt trzy wys­trzały w [...]

dzisiaj, 17:41truman do­dał no­wy tek­st nie pij

dzisiaj, 17:38M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 14:38M44G sko­men­to­wał tek­st Długi wier­sz o tym [...]

dzisiaj, 14:33M44G sko­men­to­wał tek­st Długi wier­sz o tym [...]

dzisiaj, 13:47Sierjoża sko­men­to­wał tek­st Wypisał się na wszys­tkie [...]

dzisiaj, 12:09szpiek sko­men­to­wał tek­st Największą po­mocą od Bo­ga [...]

dzisiaj, 11:22piórem2 do­dał no­wy tek­st Wypisał się na wszys­tkie [...]