Szukajmy szczęścia w każdej [...] – kinga. – zeszyty

W obecnej chwili w 15 zeszytach znaleźliśmy poniższy tekst, którego autorem jest kinga..

Szu­kaj­my szczęścia w każdej chwi­li nasze­go życia, by nie za­pom­nieć jaką przy­jem­nością jest mieć uśmiech w oczach.
To, że stra­ciłeś/łaś nadzieję na lep­sze jut­ro nie znaczy, że lep­sze jut­ro nie na­dej­dzie.

myśl
zebrała 53 fiszki • 14 listopada 2009, 21:58

Zeszyt ;) 

Zeszyt Super
Piękne myśli 

Zeszyt Mo­ja wyobraźnia.
Mo­ja wyobraźnia. 

Zeszyt cytaty
uczucia 

Zeszyt teksty
... 

Zeszyt to, co w życiu ważne... 

Zeszyt feeel
... 

Zeszyt 1
.. 

Zeszyt Miłość.

Zeszyt Quod praeci­puum vitae
To co najważniejsze.. 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
J K L
Aktywność

dzisiaj, 12:23marcin kas­per sko­men­to­wał tek­st to i li­liowo

dzisiaj, 12:11Korneliaa do­dał no­wy tek­st Powiedz właśnie dzi­siaj, że [...]

dzisiaj, 11:58marcin kas­per sko­men­to­wał tek­st Sennik

dzisiaj, 11:57Abe cadło wy­powie­dział się w wątku To czy tam­to ? 

dzisiaj, 11:31fyrfle sko­men­to­wał tek­st Tęsknota i cze­kanie

dzisiaj, 11:29Cropka sko­men­to­wał tek­st Sennik

dzisiaj, 11:12Korneliaa sko­men­to­wał tek­st Są te­maty, które omi­jamy [...]

dzisiaj, 11:10Korneliaa sko­men­to­wał tek­st ***

dzisiaj, 10:58Lila_ sko­men­to­wał tek­st Sennik

dzisiaj, 10:50marcin kas­per sko­men­to­wał tek­st Sennik