Tekst nie został dodany jeszcze do żadnego zeszytu.
 18 lipca 2019 roku, godz. 21:52

szukając boga w grzechu odnajdziesz cnotę