12 lipca 2019 roku, godz. 12:07

sztuczność pozująca na sztukę
bezpośrednio wykrzywia pozoranta