Szła ulicami tego cholernie [...] – Palulusia – zeszyty

W obecnej chwili w 1 zeszycie znaleźliśmy poniższy tekst, którego autorem jest Palulusia.

Szła uli­cami te­go cho­ler­nie brud­ne­go mias­ta, za nią podążał cień jej myśli. W za­kamar­kach czaiły się złow­ro­gie twarze słabości, za zakrętem tkwił strach o jut­ro. Mi­mo tych prze­ciw­ności szła da­lej ze wzro­kiem ut­kwionym w bruk. Czy­tała z niego wszys­tkie swo­je marze­nia i nie mogła uwie­rzyć, że tak długo się ciągną. Nag­le zna­lazła się pod drzwiami je­go do­mu. Nie pa­mięta już jak daw­no pot­rze­bowała ko­gokol­wiek. Zapukała...*frag­ment książki - po­now­nie zaczęłam pi­sać...

myśl
zebrała 4 fiszki • 23 września 2013, 15:01

Zeszyt ...
Cy­taty, nad który­mi war­to przys­tanąć, pomyśleć 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

KMW

Użytkownicy
O P Q
Aktywność

dzisiaj, 21:34Menedzer5 do­dał no­wy tek­st Może to, co w [...]

dzisiaj, 21:23Przegrany Zwy­cięzca sko­men­to­wał tek­st .samotność ot­wiera drzwi do [...]

dzisiaj, 20:24fyrfle sko­men­to­wał tek­st Logicznym jest, że pra­cuje­my [...]

dzisiaj, 20:21fyrfle sko­men­to­wał tek­st W po­ciągu

dzisiaj, 20:13fyrfle do­dał no­wy tek­st Próbując nie gar­dzić

dzisiaj, 20:08finezja do­dał no­wy tek­st Czasami życie toczy się [...]

dzisiaj, 19:06piórem2 sko­men­to­wał tek­st Żeby się dob­rze poczuć [...]

dzisiaj, 19:01Sierjoża sko­men­to­wał tek­st Żeby się dob­rze poczuć [...]

dzisiaj, 18:51marka sko­men­to­wał tek­st Oczarowanie drugą osobą jest [...]

dzisiaj, 18:51marka sko­men­to­wał tek­st Oczy, które kochają, pat­rzą [...]