Szczerego wyznania nie trzeba [...] – rafsko90 – zeszyty

W obecnej chwili w 38 zeszytach znaleźliśmy poniższy tekst, którego autorem jest rafsko90.

Szcze­rego wyz­na­nia nie trze­ba ubierać w piękne słowa.

myśl dnia z 14 grudnia 2013 roku
zebrała 256 fiszek • 5 sierpnia 2010, 13:41

Zeszyt Prawdziwe
Wśród ty­lu ciał niebies­kich szu­kam te­go jed­ne­go, przy którym będę zaw­sze spokojny. 

Zeszyt inspi'
do inspiracji~ 

Zeszyt Moje1
1233 

Zeszyt Naj.-myśli.
Lus­to duszy. 

Zeszyt Myśli, aforyzmy
z in­ne­go wymiaru 

Zeszyt Ta­kie jak ja
Myśli war­te zapamiętania 

Zeszyt 2013
... 

Zeszyt Miłość
ta naj­bar­dziej ocze­kiwa­na i wymarzona 

Zeszyt miłość

Zeszyt w którym za­pisuję in­try­gujące mnie słowa.
Myśli, afo­ryz­my, wier­sze, opo­wiada­nia itp. 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
Q R S
Aktywność

wczoraj, 23:38Rikitikitawi do­dał no­wy tek­st https://m.facebook.com/321Nero

wczoraj, 23:11Rikitikitawi do­dał no­wy tek­st Super

wczoraj, 20:48cyt.adela sko­men­to­wał tek­st Kolor owy

wczoraj, 19:40finezja sko­men­to­wał tek­st Jesiennie już

wczoraj, 19:28Cambel do­dał no­wy tek­st Każda me­lodia ko­jarzy mi [...]

wczoraj, 19:05fyrfle wy­powie­dział się w wątku Co os­tatnio ogląda­liście?

wczoraj, 17:50Kedar do­dał no­wy tek­st Widzisz cza­sami białego króliczka [...]

wczoraj, 15:57oszi3 do­dał no­wy tek­st Im jes­tem głup­szy, tym [...]

wczoraj, 15:56oszi3 do­dał no­wy tek­st Władze nad światem ma [...]