Szczerego wyznania nie trzeba [...] – rafsko90 – zeszyty

W obecnej chwili w 38 zeszytach znaleźliśmy poniższy tekst, którego autorem jest rafsko90.

Szcze­rego wyz­na­nia nie trze­ba ubierać w piękne słowa.

myśl dnia z 14 grudnia 2013 roku
zebrała 256 fiszek • 5 sierpnia 2010, 13:41

Zeszyt Prawdziwe
Wśród ty­lu ciał niebies­kich szu­kam te­go jed­ne­go, przy którym będę zaw­sze spokojny. 

Zeszyt inspi'
do inspiracji~ 

Zeszyt Moje1
1233 

Zeszyt Naj.-myśli.
Lus­to duszy. 

Zeszyt Myśli, aforyzmy
z in­ne­go wymiaru 

Zeszyt Ta­kie jak ja
Myśli war­te zapamiętania 

Zeszyt 2013
... 

Zeszyt Miłość
ta naj­bar­dziej ocze­kiwa­na i wymarzona 

Zeszyt miłość

Zeszyt w którym za­pisuję in­try­gujące mnie słowa.
Myśli, afo­ryz­my, wier­sze, opo­wiada­nia itp. 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
Q R S
Aktywność

dzisiaj, 00:15Raspberry do­dał no­wy tek­st Są chwi­le gdy by­cie [...]

wczoraj, 23:50MyArczi wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

wczoraj, 23:24Logos sko­men­to­wał tek­st Grzech to psycho­za, a [...]

wczoraj, 23:22yestem sko­men­to­wał tek­st czarna i gorzka sa­mot­ność [...]

wczoraj, 22:43szpulka wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

wczoraj, 22:28Smurf007 do­dał no­wy tek­st gasnę z nadzieją że roz­palę [...]

wczoraj, 22:23Logos do­dał no­wy tek­st Na chwilę obecną nie [...]

wczoraj, 22:10onejka sko­men­to­wał tek­st Tacy Żydzi

wczoraj, 22:00onejka sko­men­to­wał tek­st Murzyn nig­dy nie zbiele­je...  

wczoraj, 21:45Logos do­dał no­wy tek­st Oczami to człowiek wszys­tko [...]