Szary widnokrąg myśli obłędnych znikł [...] – madz – zeszyty

W obecnej chwili w 0 zeszytach znaleźliśmy poniższy tekst, którego autorem jest madz.

ku pamięci

Sza­ry wid­nokrąg myśli obłędnych
znikł gdzieś za horyzontem
Marze­nia tak ulot­ne jak chwile
za­gubiły się w chaosie bólu
Uczu­cia nies­ka­lane i krystaliczne
jak ro­sa o mar­twym poranku
prze­paliły się w og­niskach kniei
Niena­wiść i za­wiść ludzką
za­lały po­toki bor­do­wej mazi
Nadzieję,wiarę i honor
przysłoniły czar­ne chmu­ry śmierci
Wa­leczność i zwycięstwo
roz­wiał zachod­ni wiatr za li­nię frontu.
Od­wa­ga i miłość do ojczyzny
to one po­zos­tały nieśmier­telne.

wiersz
zebrał 13 fiszek • 27 lutego 2012, 00:48
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

madz

Użytkownicy
L M N
Aktywność

dzisiaj, 14:37cyt.adela do­dał no­wy tek­st Biedactwo wewnętrzne

dzisiaj, 14:12Azja sko­men­to­wał tek­st czas zmusza do pow­ro­tuból [...]

dzisiaj, 13:45.Rodia sko­men­to­wał tek­st czas zmusza do pow­ro­tuból [...]

dzisiaj, 13:41.Rodia wy­powie­dział się w wątku Milion pre­tek­stów do upi­cia [...]

dzisiaj, 13:40Moon G do­dał no­wy tek­st Vendetta

dzisiaj, 13:38.Rodia sko­men­to­wał tek­st .samotność ot­wiera drzwi do [...]

dzisiaj, 13:03Moon G sko­men­to­wał tek­st Cokolwiek mogę zab­rać z [...]

dzisiaj, 12:50zofija sko­men­to­wał tek­st czas zmusza do pow­ro­tuból [...]

dzisiaj, 12:43piórem2 sko­men­to­wał tek­st Zostawił ro­zeb­raną na łóżku, [...]