szarość nieba wronim językiem [...] – Akte – zeszyty

W obecnej chwili w 3 zeszytach znaleźliśmy poniższy tekst, którego autorem jest Akte.

Memoria

sza­rość nieba
wro­nim języ­kiem prze­powie­dziana
na przechadzkę smutku
i smu­gi tęskno­ty gasną nieprzytulone
ko­nary pokrzywione

tyl­ko kor­nik scho­wany w śmier­telność drze­wa
naj­cichsza rozłąka
na mo­gile pa­mięć wgnieciona
i cień się roz­rasta sta­rego dębu

wiersz
zebrał 19 fiszek • 30 maja 2011, 19:34

Zeszyt LIRYKA
Urze­kająca ma­gia słowa 

Zeszyt Wier­szem pisene 

Zeszyt poe
na półmoje 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Papillondenuit

Użytkownicy
A B C
Aktywność

wczoraj, 21:52finder do­dał no­wy tek­st Najlepiej i najłat­wiej pra­cuje [...]

wczoraj, 19:35yestem sko­men­to­wał tek­st Wielkie to po­myle­nie na­zywać [...]

wczoraj, 19:29yestem sko­men­to­wał tek­st jestem skałą, kruszeję

wczoraj, 19:27yestem sko­men­to­wał tek­st Bluszcz nie obej­mu­je z [...]

wczoraj, 19:24yestem sko­men­to­wał tek­st Brak wiary w siebie, [...]

wczoraj, 19:16yestem sko­men­to­wał tek­st Muchomor -leśny sza­tan.  

wczoraj, 19:12yestem sko­men­to­wał tek­st Smutek no­simy w so­bie, [...]

wczoraj, 19:11yestem sko­men­to­wał tek­st Kto przeszedł pus­ty­nię, no­si [...]

wczoraj, 16:49Kedar sko­men­to­wał tek­st Patrząc w gwiaz­dy wbrew [...]

wczoraj, 16:23SAMEsadnnes do­dał no­wy tek­st Tak się pogłębiłam w [...]