Świątynia to nie jest [...] – fyrfle – zeszyty

W obecnej chwili w 0 zeszytach znaleźliśmy poniższy tekst, którego autorem jest fyrfle.

Post Scriptum do kazania proboszcza

Świąty­nia to nie jest żłobek.
Świąty­nia nie jest też przedszkolem.
Świąty­nia na pew­no nie jest też
Pla­cem wrzas­kli­wych zabaw
Świąty­nia też nie podwórkiem
Świąty­nia to nie fa­cebooko­wy post
W którym pre­zen­tu­je się
Opłaka­ne skut­ki bez­stre­sowe­go wychowania
Świąty­nia to nie wy­bieg próżności
Na którym nieod­po­wie­dzial­ni rodzice
Pre­zen­tują swo­je roz­wyd­rzo­ne bachory

Ja widziałem te słuszne gro­my w oczach księdza,
Który­mi chciał za uszy wyprowadzić
Te roz­wrzeszcza­ne dzieciska
Ja widziałem te pok­rzy­wy w dłoniach proboszcza
Który­mi chciałby wy­parzyć tyłki
Ma­tek - gdzieście wy były pytam?
Ja widziałem te bu­ty księdza proboszcza
Układające się w szpic ko­pa w rzo­piszcza tym ojcom
Co to oj­cow­skiej ręki nie mają

Świąty­nia to miej­sce gdzie mądry
Wierzący i myślący parafianin
Przychodzi zaz­nać ciszy i spokoju
Po to by od­dać się modlitwie
W sku­pieniu i nierozproszeniu

Dla­tego Księża Parafialni
Gońcie dzieci ze mszy
I ich niedoj­rzałych rodziców
Jak Chrys­tus go­nił z nich bankierów.

mk.24.09.2015r. - 26.02.2017r.

wiersz
zebrał 4 fiszki • 26 lutego 2017, 16:24
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
E F G
Aktywność

dzisiaj, 09:13RozaR sko­men­to­wał tek­st Metamorfoza

dzisiaj, 07:50onejka sko­men­to­wał tek­st Tytuł się za­wiesił w [...]

dzisiaj, 07:47onejka sko­men­to­wał tek­st Po śmier­ci wszys­cy są [...]

dzisiaj, 07:45onejka sko­men­to­wał tek­st Sztywnym, dob­rze być, po śmier­ci.  

dzisiaj, 05:43piórem2 sko­men­to­wał tek­st Usiądż w wy­god­nie, wyrzuć [...]

dzisiaj, 05:27finezja do­dał no­wy tek­st Nawet wy­tar­te o war­gi [...]

dzisiaj, 04:51Sierjoża do­dał no­wy tek­st Jedni piszą o Bo­gu Drudzy [...]

dzisiaj, 04:47Sierjoża sko­men­to­wał tek­st bóg jest w to­bie, [...]

dzisiaj, 04:44Sierjoża sko­men­to­wał tek­st Metamorfoza

dzisiaj, 04:42Sierjoża sko­men­to­wał tek­st Usiądż w wy­god­nie, wyrzuć [...]