światu potrzebni są artyści na [...] – AnimusLumen. – zeszyty

W obecnej chwili w 2 zeszytach znaleźliśmy poniższy tekst, którego autorem jest AnimusLumen..

Pilne

światu pot­rzeb­ni są artyści

na początek przy­dałby się rzeźbiarz
który ule­pi człowieka na nowo

oraz malarz
który po­malu­je go na wszys­tkie kolory
ras

światu pot­rzeb­ni są artyści

przy­dałby się też
muzyk
który ułoży ser­cu inną melodię

a także poeta
który nau­czy wy­rażać w języ­ku poezji

światu pot­rzeb­ni są ar­tyści

wiersz
zebrał 3 fiszki • 12 sierpnia 2017, 17:24

Zeszyt Bezdech
czar­ne perły 

Zeszyt Życie.
Mo­je ref­lek­sje, przemyślenia... 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
A B C
Aktywność

dzisiaj, 00:02M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

wczoraj, 23:43M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

wczoraj, 23:08Cris sko­men­to­wał tek­st Zawsze będę przy to­bie

wczoraj, 23:05Cris sko­men­to­wał tek­st Zanim odejdę stąd , [...]

wczoraj, 23:00Cris wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

wczoraj, 22:59Cris sko­men­to­wał tek­st Czy na ''cy­taty'' do­tarł [...]

wczoraj, 22:57Cris sko­men­to­wał tek­st By poczuć myśli, [...]

wczoraj, 22:56Cris sko­men­to­wał tek­st jesienne niebo już od­le­ciały pta­ki po­wiało [...]

wczoraj, 22:54Cris sko­men­to­wał tek­st Można po­wie­dzieć, że to [...]

wczoraj, 22:52Cris sko­men­to­wał tek­st Most Życia pot­rze­buje ko­lej­nej [...]