Świat istnieje niespełna 14 [...] – Zeus – zeszyty

W obecnej chwili w 1 zeszycie znaleźliśmy poniższy tekst, którego autorem jest Zeus.

Świat is­tnieje nies­pełna 14 mi­liardów lat, Ziemia około pięciu mi­liardów, jed­no okrążenie Słońca wokół cen­trum naszej ga­lak­ty­ki zaj­mu­je około 226 mi­lionów lat, człowiek ma w przyb­liżeniu 200 ty­sięcy lat, męski or­gazm trwa do 7 se­kund - za­baw­ne, ni­by nic, a by­wa że dla tych kil­ku se­kund jes­teśmy go­towi zap­rze­paścić wszys­tko, co w naszym wątłym życiu ważne.

myśl
zebrała 9 fiszek • 18 października 2012, 00:13

Zeszyt In­ne myśli.
... a jed­nak mówią do mnie... 

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Irracja

Użytkownicy
W Y Z
Aktywność

dzisiaj, 09:45CierpkaWoda do­dał no­wy tek­st * * * uwiel­biam ciche [...]

dzisiaj, 09:37Evulka sko­men­to­wał tek­st #twójdotyk

dzisiaj, 09:02Cropka sko­men­to­wał tek­st Papierowa teczka

dzisiaj, 08:59Cropka sko­men­to­wał tek­st W no­cy zaw­sze się [...]

dzisiaj, 08:40Cropka sko­men­to­wał tek­st Kiedy widzę swoją twarz, [...]

dzisiaj, 08:28marka sko­men­to­wał tek­st dreszcze

dzisiaj, 08:25marka do­dał no­wy tek­st Papierowa teczka

dzisiaj, 08:16Jacob_Filth sko­men­to­wał tek­st Racjonalność