Sukces polega na tym, [...] – Winston Churchill – zeszyty

W obecnej chwili w 55 zeszytach znaleźliśmy poniższy tekst, którego autorem jest Winston Churchill.

Suk­ces po­lega na tym, by iść od po­rażki do po­rażki nie tracąc en­tuzjaz­mu.

cytat dnia z 8 czerwca 2014 roku
zebrał 50 fiszek

Zeszyt gorączka w par­ku igieł
 

Zeszyt Ogólne
Cy­taty ogólne 

Zeszyt Przy­pom­nij mi, że..
... 

Zeszyt Prawdziwe
Część pierwsza 

Zeszyt Ulu­bione cytaty
Mo­je ulubione 

Zeszyt Lost
Lost in ti­me and space 

Zeszyt cytaty

Zeszyt cytaciki
ymm wszys­tko ;* 

Zeszyt Cytaty
Mo­je mot­to życiowe xd 

Zeszyt cytaty
pier­wszy zeszyt 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Aktywność

dzisiaj, 15:19Gaia sko­men­to­wał tek­st W te­macie śmier­ci (życia)

dzisiaj, 14:59zofija do­dał no­wy tek­st o co u grzy­ba [...]

dzisiaj, 14:47zofija sko­men­to­wał tek­st Wszędzie źle, ale na [...]

dzisiaj, 14:33zofija sko­men­to­wał tek­st W te­macie śmier­ci (życia)

dzisiaj, 13:57Gaia sko­men­to­wał tek­st W te­macie śmier­ci (życia)

dzisiaj, 12:41zofija sko­men­to­wał tek­st Jedni piszą o Bo­gu Drudzy [...]

dzisiaj, 12:40zofija sko­men­to­wał tek­st Kiedy dziec­ko ma za [...]

dzisiaj, 11:24Badylek sko­men­to­wał tek­st Kiedy dziec­ko ma za [...]

dzisiaj, 11:05Badylek sko­men­to­wał tek­st Szukając szczęścia,zgu­biłam uśmiech.