Sukces nigdy nie jest [...] – Winston Churchill – zeszyty

W obecnej chwili w 52 zeszytach znaleźliśmy poniższy tekst, którego autorem jest Winston Churchill.

Suk­ces nig­dy nie jest os­ta­teczny. Po­rażka nig­dy nie jest to­tal­na. Liczy się tyl­ko od­wa­ga.

cytat dnia z 23 lipca 2014 roku
zebrał 41 fiszek

Zeszyt Ogólne
Cy­taty ogólne 

Zeszyt Lost
Lost in ti­me and space 

Zeszyt cytaciki
ymm wszys­tko ;* 

Zeszyt pu­dełko czekoladek
pre­zent urodzi­nowy dla Kuby 

Zeszyt notatki
Jes­tem nowa 

Zeszyt Myśli
Da­je do myślenia 

Zeszyt Myśli 

Zeszyt So positive
can see best in thing..
'ho­pe.. it will be friend forever' 

Zeszyt Co
war­to zauważyć. 

Zeszyt Cytaty
Zbiór moich ulu­bionych cytatów. 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Aktywność

dzisiaj, 10:36cyt.adela do­dał no­wy tek­st Poezja życia

dzisiaj, 10:33fyrfle do­dał no­wy tek­st Fotografia VI 

dzisiaj, 10:21cyt.adela sko­men­to­wał tek­st Abecadno

dzisiaj, 09:32yestem sko­men­to­wał tek­st Tak bar­dzo chce­my być [...]

dzisiaj, 09:30yestem sko­men­to­wał tek­st Nie połączy­my się będąc [...]

dzisiaj, 09:29yestem sko­men­to­wał tek­st Abecadno

dzisiaj, 07:55RozaR sko­men­to­wał tek­st Abecadło z nieba spadło

dzisiaj, 07:53RozaR sko­men­to­wał tek­st Ludzie są naiw­ni. Cza­sami [...]

dzisiaj, 07:08Bujak Bo­gusław do­dał no­wy tek­st Nie połączy­my się będąc [...]

wczoraj, 23:01szpiek do­dał no­wy tek­st Tak bar­dzo chce­my być [...]