Sukces nigdy nie jest [...] – Winston Churchill – zeszyty

W obecnej chwili w 52 zeszytach znaleźliśmy poniższy tekst, którego autorem jest Winston Churchill.

Suk­ces nig­dy nie jest os­ta­teczny. Po­rażka nig­dy nie jest to­tal­na. Liczy się tyl­ko od­wa­ga.

cytat dnia z 23 lipca 2014 roku
zebrał 41 fiszek

Zeszyt Ogólne
Cy­taty ogólne 

Zeszyt Lost
Lost in ti­me and space 

Zeszyt cytaciki
ymm wszys­tko ;* 

Zeszyt pu­dełko czekoladek
pre­zent urodzi­nowy dla Kuby 

Zeszyt notatki
Jes­tem nowa 

Zeszyt Myśli
Da­je do myślenia 

Zeszyt Myśli 

Zeszyt So positive
can see best in thing..
'ho­pe.. it will be friend forever' 

Zeszyt Co
war­to zauważyć. 

Zeszyt Cytaty
Zbiór moich ulu­bionych cytatów. 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Aktywność

dzisiaj, 20:20Vergil wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 20:09Vergil sko­men­to­wał tek­st Jesień

dzisiaj, 20:01Vergil wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 19:59Cambel sko­men­to­wał tek­st Każda me­lodia ko­jarzy mi [...]

dzisiaj, 19:59Vergil sko­men­to­wał tek­st (no) exit

dzisiaj, 19:55Badylek sko­men­to­wał tek­st KLER(i ja)

dzisiaj, 19:46Vergil wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 19:44Vergil sko­men­to­wał tek­st To tyl­ko słowa

dzisiaj, 19:42Vergil sko­men­to­wał tek­st Proza życia poety

dzisiaj, 17:30fyrfle sko­men­to­wał tek­st KLER(i ja)