Sukces nigdy nie jest [...] – Winston Churchill – zeszyty

W obecnej chwili w 52 zeszytach znaleźliśmy poniższy tekst, którego autorem jest Winston Churchill.

Suk­ces nig­dy nie jest os­ta­teczny. Po­rażka nig­dy nie jest to­tal­na. Liczy się tyl­ko od­wa­ga.

cytat dnia z 23 lipca 2014 roku
zebrał 41 fiszek

Zeszyt Ogólne
Cy­taty ogólne 

Zeszyt Lost
Lost in ti­me and space 

Zeszyt cytaciki
ymm wszys­tko ;* 

Zeszyt pu­dełko czekoladek
pre­zent urodzi­nowy dla Kuby 

Zeszyt notatki
Jes­tem nowa 

Zeszyt Myśli
Da­je do myślenia 

Zeszyt Myśli 

Zeszyt So positive
can see best in thing..
'ho­pe.. it will be friend forever' 

Zeszyt Co
war­to zauważyć. 

Zeszyt Cytaty
Zbiór moich ulu­bionych cytatów. 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Aktywność

dzisiaj, 18:49bystry.76 do­dał no­wy tek­st chociaż spra­wa do­biegła końca wciąż zwra­cam [...]

dzisiaj, 18:37piórem2 sko­men­to­wał tek­st Być w Rzy­mie i [...]

dzisiaj, 18:35piórem2 sko­men­to­wał tek­st Jeżeli bałagan jest twórczy, [...]

dzisiaj, 18:23piórem2 sko­men­to­wał tek­st Jakże zat­rważająco bo­les­ne to [...]

dzisiaj, 18:13piórem2 sko­men­to­wał tek­st Ja się py­tom gdzie [...]

dzisiaj, 18:12piórem2 sko­men­to­wał tek­st Dziś dziewicę można spot­kać [...]

dzisiaj, 17:41yestem sko­men­to­wał tek­st Jest dop­rawdy wiel­kim bałwochwal­stwem [...]

dzisiaj, 17:36yestem sko­men­to­wał tek­st Karłowacieją wiel­kie myśli w [...]

dzisiaj, 17:34yestem sko­men­to­wał tek­st Dom, w którym mie­szka [...]

dzisiaj, 17:28yestem sko­men­to­wał tek­st Jeżeli bałagan jest twórczy, [...]