Sukces nigdy nie jest [...] – Winston Churchill – zeszyty

W obecnej chwili w 52 zeszytach znaleźliśmy poniższy tekst, którego autorem jest Winston Churchill.

Suk­ces nig­dy nie jest os­ta­teczny. Po­rażka nig­dy nie jest to­tal­na. Liczy się tyl­ko od­wa­ga.

cytat dnia z 23 lipca 2014 roku
zebrał 41 fiszek

Zeszyt Ogólne
Cy­taty ogólne 

Zeszyt Lost
Lost in ti­me and space 

Zeszyt cytaciki
ymm wszys­tko ;* 

Zeszyt pu­dełko czekoladek
pre­zent urodzi­nowy dla Kuby 

Zeszyt notatki
Jes­tem nowa 

Zeszyt Myśli
Da­je do myślenia 

Zeszyt Myśli 

Zeszyt So positive
can see best in thing..
'ho­pe.. it will be friend forever' 

Zeszyt Co
war­to zauważyć. 

Zeszyt Cytaty
Zbiór moich ulu­bionych cytatów. 

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Aktywność

dzisiaj, 15:31MyArczi sko­men­to­wał tek­st Dziecko mogłabym nau­czyć tyl­ko [...]

dzisiaj, 15:30sprajtka sko­men­to­wał tek­st człowiek zaw­sze so­bie po­radzi

dzisiaj, 14:54Cropka sko­men­to­wał tek­st Dziecko mogłabym nau­czyć tyl­ko [...]

dzisiaj, 14:53Cropka sko­men­to­wał tek­st Pogoda ducha nie płacze, [...]

dzisiaj, 14:40Naja wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 14:39Naja sko­men­to­wał tek­st człowiek zaw­sze so­bie po­radzi

dzisiaj, 14:30onejka sko­men­to­wał tek­st człowiek zaw­sze so­bie po­radzi