Strzeż się, abyś przez [...] – Georg Christoph Lichtenberg – zeszyty

W obecnej chwili w 22 zeszytach znaleźliśmy poniższy tekst, którego autorem jest Georg Christoph Lichtenberg.

Strzeż się, abyś przez przy­padek nie zna­lazł się w sy­tuac­ji, do której nie do­ras­tasz, abyś nie mu­siał wy­dawać się czymś, czym nie jes­teś; nic bo­wiem nie jest bar­dziej niebez­pie­czne i nie poz­ba­wia tak wewnętrzne­go spo­koju, a kończy się zwyk­le zu­pełną ut­ratą zaufa­nia.

cytat dnia z 13 października 2014 roku
zebrał 12 fiszek

Zeszyt Lichtenberg
Georg 

Zeszyt Słowa
Cieka­we myśli 

Zeszyt withoutdreams
ulubione 

Zeszyt 1 

Zeszyt Różnorodne 

Zeszyt Mo­je ^^ 

Zeszyt Ważne
... 

Zeszyt Diary
Łzy prze­lane na kar­tkę papieru. 

Zeszyt War­te uwagi
Cy­taty war­te uwagi 

Zeszyt OLCIA
THE BEST OF WORDS 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Aktywność

dzisiaj, 13:51Serva me sko­men­to­wał tek­st drzazgą w oku jes­teś naj­gorętszym [...]

dzisiaj, 13:44Yoanna1992 do­dał no­wy tek­st Ulecz

dzisiaj, 12:23szpiek sko­men­to­wał tek­st idealny mężczyz­na jest ko­bietą

dzisiaj, 11:58kati75 sko­men­to­wał tek­st ***

dzisiaj, 11:52kati75 sko­men­to­wał tek­st W moim mieście

dzisiaj, 11:47kati75 sko­men­to­wał tek­st Jeśli ktoś blis­ki niesłusznie [...]

dzisiaj, 11:31kati75 sko­men­to­wał tek­st Do Pa­na J 

dzisiaj, 11:31silvershadow sko­men­to­wał tek­st Jaka szko­da, że nie [...]

dzisiaj, 11:26kati75 sko­men­to­wał tek­st modlę się o wiatr gdy [...]

dzisiaj, 11:25kati75 sko­men­to­wał tek­st Większość ludzi to mu­zykan­ci, [...]