Staję się dorosła [...]. [...] – Virginia Woolf – zeszyty

W obecnej chwili w 51 zeszytach znaleźliśmy poniższy tekst Virginii Woolf.

Staję się do­rosła [...]. Tracę złudze­nia, być może, by zys­kać in­ne.

cytat dnia z 2 lipca 2012 roku
zebrał 79 fiszek

Zeszyt po przekątnej
cudze myśli zgorzkniałej kobiety 

Zeszyt Poczekaj..
Zeszyt myśli 

Zeszyt Myśli
Da­je do myślenia 

Zeszyt Mo­ja wyobraźnia.
Mo­ja wyobraźnia. 

Zeszyt cytaty
cy­taty ,które po­magają mi w ciężkich chwilach 

Zeszyt Piękne,cu­dow­ne,Cieka­we ,Prawdziwe.
Njlep­sze..mo­ja czys­ta praw­da . 

Zeszyt Kafoleonardozja
Myśli z różnych dzie­dzin życia. 

Zeszyt Mind
... 

Zeszyt Roz­bra­jające. Po­zytyw­nie oczywiście. 

Zeszyt *

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Aktywność

dzisiaj, 06:56cyt.adela sko­men­to­wał tek­st Na ka­wie to przy [...]

dzisiaj, 06:55cyt.adela sko­men­to­wał tek­st SYZYFOWIE

dzisiaj, 06:52fyrfle do­dał no­wy tek­st mikroopowiadanie sto dwudzies­te trze­cie

dzisiaj, 06:48cyt.adela sko­men­to­wał tek­st Tyle w nas po­mady, [...]

dzisiaj, 06:44cyt.adela sko­men­to­wał tek­st myślenie o bo­gu jest [...]

dzisiaj, 06:36zofija sko­men­to­wał tek­st myślenie o bo­gu jest [...]

dzisiaj, 06:24zofija wy­powie­dział się w wątku Milion pre­tek­stów do upi­cia [...]

dzisiaj, 06:17zofija do­dał no­wy tek­st Jeżeli pot­ra­fisz kochać bez [...]

dzisiaj, 06:09danioł sko­men­to­wał tek­st Drogi równo­ległe mogą być [...]

dzisiaj, 06:00piórem2 do­dał no­wy tek­st Tyle w nas po­mady, [...]