Staję się dorosła [...]. [...] – Virginia Woolf – zeszyty

W obecnej chwili w 51 zeszytach znaleźliśmy poniższy tekst Virginii Woolf.

Staję się do­rosła [...]. Tracę złudze­nia, być może, by zys­kać in­ne.

cytat dnia z 2 lipca 2012 roku
zebrał 79 fiszek

Zeszyt po przekątnej
cudze myśli zgorzkniałej kobiety 

Zeszyt Poczekaj..
Zeszyt myśli 

Zeszyt Myśli
Da­je do myślenia 

Zeszyt Mo­ja wyobraźnia.
Mo­ja wyobraźnia. 

Zeszyt cytaty
cy­taty ,które po­magają mi w ciężkich chwilach 

Zeszyt Piękne,cu­dow­ne,Cieka­we ,Prawdziwe.
Njlep­sze..mo­ja czys­ta praw­da . 

Zeszyt Kafoleonardozja
Myśli z różnych dzie­dzin życia. 

Zeszyt Mind
... 

Zeszyt Roz­bra­jające. Po­zytyw­nie oczywiście. 

Zeszyt *

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Aktywność

dzisiaj, 00:38yestem sko­men­to­wał tek­st Zdanie, ono po­win­no być [...]

dzisiaj, 00:36yestem sko­men­to­wał tek­st Jakież to za­baw­ne, że [...]

dzisiaj, 00:35yestem sko­men­to­wał tek­st Dobrze wie­działa co ro­bi [...]

dzisiaj, 00:34yestem sko­men­to­wał tek­st Wprost docze­kać się nie [...]

wczoraj, 17:39Kedar do­dał no­wy tek­st Wprost docze­kać się nie [...]

wczoraj, 16:37asiunka89 do­dał no­wy tek­st Dobrze wie­działa co ro­bi [...]

wczoraj, 16:14Pechowa_ sko­men­to­wał tek­st Krążek

wczoraj, 14:27cyt.adela sko­men­to­wał tek­st Nie mów nic. Kocha [...]

wczoraj, 14:13cyt.adela sko­men­to­wał tek­st Nie mów nic. Kocha [...]

wczoraj, 11:59cyt.adela sko­men­to­wał tek­st Jakież to za­baw­ne, że [...]