Staję się dorosła [...]. [...] – Virginia Woolf – zeszyty

W obecnej chwili w 51 zeszytach znaleźliśmy poniższy tekst Virginii Woolf.

Staję się do­rosła [...]. Tracę złudze­nia, być może, by zys­kać in­ne.

cytat dnia z 2 lipca 2012 roku
zebrał 79 fiszek

Zeszyt po przekątnej
cudze myśli zgorzkniałej kobiety 

Zeszyt Poczekaj..
Zeszyt myśli 

Zeszyt Myśli
Da­je do myślenia 

Zeszyt Mo­ja wyobraźnia.
Mo­ja wyobraźnia. 

Zeszyt cytaty
cy­taty ,które po­magają mi w ciężkich chwilach 

Zeszyt Piękne,cu­dow­ne,Cieka­we ,Prawdziwe.
Njlep­sze..mo­ja czys­ta praw­da . 

Zeszyt Kafoleonardozja
Myśli z różnych dzie­dzin życia. 

Zeszyt Mind
... 

Zeszyt Roz­bra­jające. Po­zytyw­nie oczywiście. 

Zeszyt *

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Aktywność

dzisiaj, 17:42truman sko­men­to­wał tek­st sześćdziesiąt trzy wys­trzały w [...]

dzisiaj, 17:41truman do­dał no­wy tek­st nie pij

dzisiaj, 17:38M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 14:38M44G sko­men­to­wał tek­st Długi wier­sz o tym [...]

dzisiaj, 14:33M44G sko­men­to­wał tek­st Długi wier­sz o tym [...]

dzisiaj, 13:47Sierjoża sko­men­to­wał tek­st Wypisał się na wszys­tkie [...]

dzisiaj, 12:09szpiek sko­men­to­wał tek­st Największą po­mocą od Bo­ga [...]

dzisiaj, 11:22piórem2 do­dał no­wy tek­st Wypisał się na wszys­tkie [...]

dzisiaj, 11:20piórem2 sko­men­to­wał tek­st Długi wier­sz o tym [...]