Srebrny krążku, co tkwisz [...] – M44G – zeszyty

W obecnej chwili w 0 zeszytach znaleźliśmy poniższy tekst, którego autorem jest M44G.

Wielce powiązani

Sreb­rny krążku, co tkwisz w zawisie
Ułat­wiasz mi mo­je nies­po­koj­ne życie
Od wiek wieków, byłeś czymś wyjątkowym
Dla ludzi i zwierząt, dob­rym i surowym
Jes­teś i niech tak będzie
Bo bez ciebie by niebyło
Pra­wie wszys­tkiego na świecie
Nic ni­komu by się nie przyśniło
I ty śnie
Wiel­ki
Któryś za­mykasz powieki
Coś połączo­ny z nim wielce
Czyścisz umysł i skle­jasz serce
Ser­ca bólem rozdarte
Pos­kra­miasz czas
Czas, który pędzi w zaparte
Ra­tujesz po pros­tu Nas
No i ty Naj­lep­sza zołzo
Zna­na pod pseudonimem
Po­tocznie zwa­na Miłością
Za­wiodłem się i nie miliłem
Za­bijasz Nas wskrzeszając z martwych
Nie masz za nic wrogów i przy­jaciół swych
Masz ta­kową siłę
Że niszczy to, co dobre
Ład­ne, słod­kie i miłe
A ko­loro­we sta­je się brudnoszare
I od­wra­casz to raz za ra­zem
Życia wi­zerun­ku od­ciskasz się obrazem
Odtwórz

wiersz • 6 sierpnia 2017, 22:24
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

M44G

Użytkownicy
L M N
Aktywność

dzisiaj, 14:33Adnachiel sko­men­to­wał tek­st Zamknij na chwilę oczy [...]

dzisiaj, 13:10fyrfle sko­men­to­wał tek­st Do Pa­na J 

dzisiaj, 12:54oszi3 sko­men­to­wał tek­st Nienawidzę tęsknić...  

dzisiaj, 12:44oszi3 sko­men­to­wał tek­st Wolę to­talną nudę od [...]

dzisiaj, 12:36kati75 sko­men­to­wał tek­st zimą opa­dam wy­rosnę prze­biśniegiem już wkrótce [...]

dzisiaj, 12:27kati75 sko­men­to­wał tek­st śniężyczka

dzisiaj, 12:26kati75 sko­men­to­wał tek­st Lipy rzu­cały liście pod [...]

dzisiaj, 12:24kati75 sko­men­to­wał tek­st Czasem by­wa tak, że [...]