Spotkajmy się Pod niebem wrześniowym Pozwólmy [...] – BellsSs – zeszyty

W obecnej chwili w 1 zeszycie znaleźliśmy poniższy tekst, którego autorem jest BellsSs.

Jeszcze raz

Spot­kajmy się
Pod niebem wrześniowym
Pozwólmy stru­gom słońca
Nasz le­targ przegnać

Bezznaczna jest niewiedza
Mój czuły nieznajomy
Kiedy w twych źrenicach
Znów sza­leństwo mieszka

Jut­ro się rozstrzygnie
Naszej wal­ki wola
Możesz więc na nowo
Cieniem ser­ce okryć

Pod wie­rzbę leciwą
Brzask mnie wzy­wa miły
Gdzieś na skra­ju świata
Szczęście do snu złożę

wiersz
zebrał 3 fiszki • 11 stycznia 2019, 20:30

Zeszyt wiersze
ser­ce pisze naj­piękniej ... 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Malusia_035

Użytkownicy
A B C
Aktywność

dzisiaj, 21:11Trzykropek sko­men­to­wał tek­st Trudno jest rządzić dru­gimi, [...]

dzisiaj, 21:08Trzykropek sko­men­to­wał tek­st Trudno jest rządzić dru­gimi, [...]

dzisiaj, 20:56piórem2 sko­men­to­wał tek­st Na wy­sokim niebie wiel­ki [...]

dzisiaj, 20:54yestem sko­men­to­wał tek­st Trudno jest rządzić dru­gimi, [...]

dzisiaj, 20:52yestem sko­men­to­wał tek­st Na wy­sokim niebie wiel­ki [...]

dzisiaj, 20:16Trzykropek do­dał no­wy tek­st Przestroga

dzisiaj, 19:28danioł sko­men­to­wał tek­st Im więcej da­jesz, tym [...]

dzisiaj, 19:21RozaR sko­men­to­wał tek­st TR vs PA 

dzisiaj, 18:26piórem2 sko­men­to­wał tek­st Na wy­sokim niebie wiel­ki [...]

dzisiaj, 18:26Bujak Bo­gusław do­dał no­wy tek­st Myśliwski nierząd: dzi­kie strze­lanie [...]