Spotkajmy się Pod niebem wrześniowym Pozwólmy [...] – BellsSs – zeszyty

W obecnej chwili w 1 zeszycie znaleźliśmy poniższy tekst, którego autorem jest BellsSs.

Jeszcze raz

Spot­kajmy się
Pod niebem wrześniowym
Pozwólmy stru­gom słońca
Nasz le­targ przegnać

Bezznaczna jest niewiedza
Mój czuły nieznajomy
Kiedy w twych źrenicach
Znów sza­leństwo mieszka

Jut­ro się rozstrzygnie
Naszej wal­ki wola
Możesz więc na nowo
Cieniem ser­ce okryć

Pod wie­rzbę leciwą
Brzask mnie wzy­wa miły
Gdzieś na skra­ju świata
Szczęście do snu złożę

wiersz
zebrał 3 fiszki • 11 stycznia 2019, 20:30

Zeszyt wiersze
ser­ce pisze naj­piękniej ... 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Malusia_035

Użytkownicy
A B C
Aktywność

wczoraj, 23:17Aspers do­dał no­wy tek­st Nie na­leży ok­reślać życia [...]

wczoraj, 22:43piórem2 sko­men­to­wał tek­st Wieczorek poetyc­ki

wczoraj, 21:26Jacob-Filth sko­men­to­wał tek­st Wieczorek poetyc­ki

wczoraj, 21:05yestem sko­men­to­wał tek­st Mama po­win­na mieć ser­ce [...]

wczoraj, 21:02yestem sko­men­to­wał tek­st Ramy to ta­my umysłu.  

wczoraj, 21:01yestem sko­men­to­wał tek­st Oprawić ob­raz w ra­my [...]