Sponiewierana przez marzenia wyzuta z [...] – Hiipyy – zeszyty

W obecnej chwili w 1 zeszycie znaleźliśmy poniższy tekst, którego autorem jest Hiipyy.

Zwyciężczyni

Spo­niewiera­na przez marzenia
wy­zuta z uczuć
za­dowa­lająca świat
błakająca się bez celu
uciekająca przed odpowiedzialnością
skry­cie śniąca o lep­szym ładzie
mała, skrom­na, zagubiona
myśla­mi w la­tach oddalona
zam­knięta w podświadomości
kuląca się przed złem
sprze­ciwiająca się te­mu, który ja stworzył
tak, ona...
ona zwy­cięży.

wiersz
zebrał 3 fiszki • 16 kwietnia 2014, 16:34

Zeszyt wiersze
coś skład­ne­go lub mniej ale na pew­no oryginalnego 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

dan.filozof

Użytkownicy
G H I
Aktywność

dzisiaj, 04:54I.Anna sko­men­to­wał tek­st Małe szczęścia

dzisiaj, 04:51I.Anna sko­men­to­wał tek­st Patrząc w gwiaz­dy wbrew [...]

wczoraj, 21:52finder do­dał no­wy tek­st Najlepiej i najłat­wiej pra­cuje [...]

wczoraj, 19:35yestem sko­men­to­wał tek­st Wielkie to po­myle­nie na­zywać [...]

wczoraj, 19:29yestem sko­men­to­wał tek­st jestem skałą, kruszeję

wczoraj, 19:27yestem sko­men­to­wał tek­st Bluszcz nie obej­mu­je z [...]

wczoraj, 19:24yestem sko­men­to­wał tek­st Brak wiary w siebie, [...]

wczoraj, 19:16yestem sko­men­to­wał tek­st Muchomor -leśny sza­tan.  

wczoraj, 19:12yestem sko­men­to­wał tek­st Smutek no­simy w so­bie, [...]

wczoraj, 19:11yestem sko­men­to­wał tek­st Kto przeszedł pus­ty­nię, no­si [...]