Sponiewierana przez marzenia wyzuta z [...] – Hiipyy – zeszyty

W obecnej chwili w 1 zeszycie znaleźliśmy poniższy tekst, którego autorem jest Hiipyy.

Zwyciężczyni

Spo­niewiera­na przez marzenia
wy­zuta z uczuć
za­dowa­lająca świat
błakająca się bez celu
uciekająca przed odpowiedzialnością
skry­cie śniąca o lep­szym ładzie
mała, skrom­na, zagubiona
myśla­mi w la­tach oddalona
zam­knięta w podświadomości
kuląca się przed złem
sprze­ciwiająca się te­mu, który ja stworzył
tak, ona...
ona zwy­cięży.

wiersz
zebrał 3 fiszki • 16 kwietnia 2014, 16:34

Zeszyt wiersze
coś skład­ne­go lub mniej ale na pew­no oryginalnego 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

dan.filozof

Użytkownicy
G H I
Aktywność

dzisiaj, 18:37bystry.76 wy­powie­dział się w wątku Co os­tatnio ogląda­liście?

dzisiaj, 17:48fyrfle sko­men­to­wał tek­st ***

dzisiaj, 17:38AMA sko­men­to­wał tek­st ***

dzisiaj, 17:12szpulka sko­men­to­wał tek­st czarna i gorzka sa­mot­ność [...]

dzisiaj, 16:47fyrfle sko­men­to­wał tek­st Tam

dzisiaj, 15:47yestem sko­men­to­wał tek­st nim się scho­wam daj pew­ność [...]

dzisiaj, 15:43yestem sko­men­to­wał tek­st Każdy chce być lek­cją [...]

dzisiaj, 15:40yestem sko­men­to­wał tek­st Wtulona jes­tem­wtwo­je myśli jeszczed­rze­mie [...]

dzisiaj, 15:37yestem sko­men­to­wał tek­st Nad ho­ryzon­tem roz­pościera się [...]