Słabe strony człowieka przekartkuj, [...] – Diamentowa Sól – zeszyty

W obecnej chwili w 46 zeszytach znaleźliśmy poniższy tekst, którego autorem jest Diamentowa Sól.

Słabe stro­ny człowieka prze­kar­tkuj, resztę czy­taj z umiłowa­niem.

myśl
zebrała 171 fiszek • 8 lipca 2013, 20:46

Zeszyt egois­tycznie in­nym zabrane.
te, co chcę mieć. O. 

Zeszyt marylka
to co lu­bię tu wpisuję 

Zeszyt trafione
myśli 

Zeszyt Złote Myśli
myśli przez duże M 

Zeszyt wyjątkowość
co treści­we za­razem piękne 

Zeszyt MYŚLI nieprzeciętnych
MYŚLI niep­rze­ciętnych talentem 

Zeszyt Myśli
dające do myśle­nia i do odczucia. 

Zeszyt wik­li­nowe dendryty 

Zeszyt ...pensieri...
... 

Zeszyt Cum ta­cent, clamant
Ta­kie z in­nej baj­ki,
z in­ne­go świata... 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

skrobek

Użytkownicy
C D E
Aktywność

dzisiaj, 17:12Moon G sko­men­to­wał tek­st * JOAN­NAH * 

dzisiaj, 16:37piórem2 do­dał no­wy tek­st Zostawił ro­zeb­raną na łóżku, [...]

dzisiaj, 16:30piórem2 sko­men­to­wał tek­st Żeby się dob­rze poczuć [...]

dzisiaj, 16:30piórem2 sko­men­to­wał tek­st Prosta ta? Czy to skąpstwo [...]

dzisiaj, 16:29yestem sko­men­to­wał tek­st Żeby się dob­rze poczuć [...]

dzisiaj, 16:28piórem2 sko­men­to­wał tek­st Gdzie ? 

dzisiaj, 16:28yestem sko­men­to­wał tek­st Prosta ta? Czy to skąpstwo [...]

dzisiaj, 16:28piórem2 sko­men­to­wał tek­st Żeby się dob­rze poczuć [...]

dzisiaj, 16:27yestem sko­men­to­wał tek­st Gdzie ? 

dzisiaj, 16:27yestem sko­men­to­wał tek­st Żeby się dob­rze poczuć [...]