skusze się cza­sem i jes­tem [...] – CiepłaWoda – zeszyty

W obecnej chwili w 8 zeszytach znaleźliśmy poniższy tekst, którego autorem jest CiepłaWoda.

* * *

skusze się cza­sem
i jes­tem skucha
sku­piona na so­bie
ni­ko­go nie słucham
mój auto­rytet
w lus­tra od­bi­ciu
kielich gorzały
mnie trzy­ma przy życiu

kon­cen­truj się na mnie
dop­ra­wiaj mi ro­gi
ja jes­tem bo­gata
ty jes­teś ubo­gi
masz forsę i mo­ce
by wy­wieść mnie w las
a ja mam cen­niej­szy
nad wszys­tko- mój czas

od­chodzę, by wrócić
i po­dać ci rękę
ty cze­kasz aż przyjdę
i przed tobą klęknę
a wte­dy się wzbiera
we mnie fa­la złości
mur wa­li mi w głowę-
-z tej pus­tej miłości

w gorza­le znów to­pię
wspom­nienia co trzeszczą
wys­chnięte sek­re­ty
co z bólu sze­leszczą
od­pycha mnie kłam­stwo
a praw­da po­pycha
świat cały i wszechświat
u stóp moich zdycha

gdy zechcesz roz­ma­zać
mnie kiedyś wes­tchnieniem
pa­miętaj, że jes­tem
za­la­na cier­pieniem
i stoję tak wier­nie
na krawędzi życia
by zna­leźć ko­lej­nych
sto prawd do od­kry­cia

odsłaniam te praw­dy
i cho­wam w ciem­ności
do diabła- ra­tun­ku
do Bo­ga-li­tości
za­wołam raz jeszcze
by przejść obok siebie
za­pa­lić swą gwiazdę
na nie moim niebie.

wiersz
zebrał 16 fiszek • 29 kwietnia 2017, 20:15

Zeszyt Dusza
Prze­mawia w nas. 

Zeszyt chwilo.

Zeszyt Czarowne
Ma­giczne - In­ne niż każde - niez­wykłe - intrygujące 

Zeszyt Wiersze/Myśli/itp
...nieprzeciętne 

Zeszyt Poruszające
... 

Zeszyt Valeur
à retenir. 

Zeszyt Wiersze.
Poez­ja - wzrusze­nie i po­wiew, który w trzech krop­kach mie­szka za przecinkiem. 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

LiaMort

Użytkownicy
B C D
Aktywność

dzisiaj, 04:54I.Anna sko­men­to­wał tek­st Małe szczęścia

dzisiaj, 04:51I.Anna sko­men­to­wał tek­st Patrząc w gwiaz­dy wbrew [...]

wczoraj, 21:52finder do­dał no­wy tek­st Najlepiej i najłat­wiej pra­cuje [...]

wczoraj, 19:35yestem sko­men­to­wał tek­st Wielkie to po­myle­nie na­zywać [...]

wczoraj, 19:29yestem sko­men­to­wał tek­st jestem skałą, kruszeję

wczoraj, 19:27yestem sko­men­to­wał tek­st Bluszcz nie obej­mu­je z [...]

wczoraj, 19:24yestem sko­men­to­wał tek­st Brak wiary w siebie, [...]

wczoraj, 19:16yestem sko­men­to­wał tek­st Muchomor -leśny sza­tan.  

wczoraj, 19:12yestem sko­men­to­wał tek­st Smutek no­simy w so­bie, [...]

wczoraj, 19:11yestem sko­men­to­wał tek­st Kto przeszedł pus­ty­nię, no­si [...]