Sensem wiary jest bezgraniczna [...] – Dorota Terakowska – zeszyty

W obecnej chwili w 41 zeszytach znaleźliśmy poniższy tekst, którego autorem jest Dorota Terakowska.

Sen­sem wiary jest bez­gra­niczna uf­ność, a sen­sem wie­dzy są do­wody. Wiara jest tam, gdzie nie ma do­wodów.

cytat dnia z 1 września 2011 roku
zebrał 99 fiszek

Zeszyt III. Użyj ja­ko cytatu
to co mi się spodobało 

Zeszyt Za­bieram do siebie
... 

Zeszyt ...
... 

Zeszyt ...
nic. 

Zeszyt ***
*** 

Zeszyt Na wieczność
Żeby za­pamiętać aż do śmierci. 

Zeszyt Motywacyjne
Nikły pro­myk nadziei. 

Zeszyt Mo­ja wyobraźnia.
Mo­ja wyobraźnia. 

Zeszyt Naj­lep­sze cytaty
Naj­lep­sze, naj­piękniej­sze cytaty. 

Zeszyt :)
Ulubione 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Aktywność

dzisiaj, 10:55RozaR sko­men­to­wał tek­st Świadek mo­les­to­wania

dzisiaj, 10:44onejka sko­men­to­wał tek­st Dotyk*

dzisiaj, 10:42onejka sko­men­to­wał tek­st Ode mnie

dzisiaj, 10:41onejka sko­men­to­wał tek­st Głupcy schle­biają so­bie wza­jem, [...]

dzisiaj, 10:40ODIUM do­dał no­wy tek­st W świecie lu­natyków prze­budzo­ny [...]

dzisiaj, 10:35ODIUM do­dał no­wy tek­st Głupcy schle­biają so­bie wza­jem, [...]

dzisiaj, 10:34onejka do­dał no­wy tek­st Jeśli myślisz o czymś, [...]

dzisiaj, 10:33ODIUM do­dał no­wy tek­st Trudno o człowieka po­dob­ne­go [...]