Sensem wiary jest bezgraniczna [...] – Dorota Terakowska – zeszyty

W obecnej chwili w 41 zeszytach znaleźliśmy poniższy tekst, którego autorem jest Dorota Terakowska.

Sen­sem wiary jest bez­gra­niczna uf­ność, a sen­sem wie­dzy są do­wody. Wiara jest tam, gdzie nie ma do­wodów.

cytat dnia z 1 września 2011 roku
zebrał 99 fiszek

Zeszyt III. Użyj ja­ko cytatu
to co mi się spodobało 

Zeszyt Za­bieram do siebie
... 

Zeszyt ...
... 

Zeszyt ...
nic. 

Zeszyt ***
*** 

Zeszyt Na wieczność
Żeby za­pamiętać aż do śmierci. 

Zeszyt Motywacyjne
Nikły pro­myk nadziei. 

Zeszyt Mo­ja wyobraźnia.
Mo­ja wyobraźnia. 

Zeszyt Naj­lep­sze cytaty
Naj­lep­sze, naj­piękniej­sze cytaty. 

Zeszyt :)
Ulubione 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Aktywność

dzisiaj, 22:23yestem sko­men­to­wał tek­st Niektórych ludzi ciężko stra­wić, [...]

dzisiaj, 22:05Moon G do­dał no­wy tek­st Diabły Is­tnieją Na Prawdę

dzisiaj, 21:41Moon G do­dał no­wy tek­st Wołam Do Wład­cy Snów

dzisiaj, 21:37Poleńka do­dał no­wy tek­st Oddalenie

dzisiaj, 21:30Poleńka sko­men­to­wał tek­st ***

dzisiaj, 21:28Nina K do­dał no­wy tek­st (4II-18III) do M 

dzisiaj, 20:45Naja sko­men­to­wał tek­st Gardenia

dzisiaj, 20:40Naja wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera