Ścieżka, tam gdzie ona [...] – M44G – zeszyty

W obecnej chwili w 0 zeszytach znaleźliśmy poniższy tekst, którego autorem jest M44G.

Wczorajsze dzisiaj.

Ścieżka, tam gdzie ona prowadzi
Nieda­leko ka­mienia, co w rze­ce brodzi
Na brze­gu wy­sokim gdzie pta­ki różnorakie
To tam gdzie bo­cian, ry­ba i ważka z rakiem

Gdzie niejed­na niewias­ta neg­liż swój ukazuje
W chłod­nej wręcz zim­nej wo­dy nur­cie nurkuje
Tam gdzie łąki zielo­ne i szczy­ty w słońcu skąpane
Gdzie na pas­twis­ku kro­wy, by­ki i spłoszo­ne łanie

Tu chu­tory zielo­ne, łany zbóż każde­go rodzaju
Gdzie nieg­dyś Ta­tar z Ata­manem bro­nili urodzaju
W wiel­kich po­tyczkach krew wy­lewa­li cudzą i swoją
To, co było dla nich dzi­siaj, dla nas jest wielką His­to­rią

Odtwórz

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 12 sierpnia 2017, 19:02
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

M44G

Użytkownicy
L M N
Aktywność

dzisiaj, 14:33Adnachiel sko­men­to­wał tek­st Zamknij na chwilę oczy [...]

dzisiaj, 13:10fyrfle sko­men­to­wał tek­st Do Pa­na J 

dzisiaj, 12:54oszi3 sko­men­to­wał tek­st Nienawidzę tęsknić...  

dzisiaj, 12:44oszi3 sko­men­to­wał tek­st Wolę to­talną nudę od [...]

dzisiaj, 12:36kati75 sko­men­to­wał tek­st zimą opa­dam wy­rosnę prze­biśniegiem już wkrótce [...]

dzisiaj, 12:27kati75 sko­men­to­wał tek­st śniężyczka

dzisiaj, 12:26kati75 sko­men­to­wał tek­st Lipy rzu­cały liście pod [...]

dzisiaj, 12:24kati75 sko­men­to­wał tek­st Czasem by­wa tak, że [...]