,,są osoby, [...] – Nieżywy – zeszyty

W obecnej chwili w 0 zeszytach znaleźliśmy poniższy tekst, którego autorem jest Nieżywy.

* * *

,,są oso­by, które tra­cimy po­mimo naszych sta­rań. są uczu­cia, które od­czu­wamy po­mimo nasze­go sprze­ciwu. są myśli, które kotłują się w naszej podświado­mości po­mimo naszej wo­li. są sy­tuac­je, które mają miej­sce po­mimo naszych za­miarów. chce­my mieć wpływ na wszys­tko, nie ma­my prak­tycznie na nic. życie byłoby prze­pełnione den­nością, gdy­byśmy mog­li je roz­pla­nować według naszych prag­nień, a marze­nia i roz­myśla­nie przed zaśnięciem, z nieosiągal­nej ab­strak­cji zmieniłyby się w zbędną codzien­ność. '' 

wiersz • 10 marca 2016, 19:18
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Nieżywy

Użytkownicy
M N O
Aktywność

dzisiaj, 21:06Naja sko­men­to­wał tek­st Mężczyźni szu­kają ko­biet, które [...]

dzisiaj, 21:05Naja sko­men­to­wał tek­st Zdjęcie z mo­jej uli­cy

dzisiaj, 21:01Naja sko­men­to­wał tek­st Siedzę i słucham, Tyl­ko ciszy [...]

dzisiaj, 20:59Naja sko­men­to­wał tek­st ludzie ma­li rzad­ko się [...]

dzisiaj, 20:58szpiek do­dał no­wy tek­st Mężczyźni szu­kają ko­biet, które [...]

dzisiaj, 20:38Logos do­dał no­wy tek­st Przytłoczony tym wszys­tkim za­daję [...]

dzisiaj, 20:27yestem sko­men­to­wał tek­st ludzie ma­li rzad­ko się [...]

dzisiaj, 20:25yestem do­dał no­wy tek­st ludzie ma­li rzad­ko się [...]

dzisiaj, 20:24yestem sko­men­to­wał tek­st Człowiek po­kor­ny często nis­ko [...]

dzisiaj, 20:21yestem sko­men­to­wał tek­st Zdjęcie z mo­jej uli­cy