Samotność znowu mnie nawiedziła, W [...] – xmichciox – zeszyty

W obecnej chwili w 0 zeszytach znaleźliśmy poniższy tekst, którego autorem jest xmichciox.

Samotność

Sa­mot­ność zno­wu mnie nawiedziła,
W raz ze smut­kiem się mną ba­wiła,
Sa­mot­nością się duszę,
Roz­ry­wam tym swoją dusze,
Na smu­tek z lękiem się wpatruje,
Ja­kieś pop­ra­wy ciągle oczekuje,
Nie chcę by daw­ne smut­ki zno­wu wróciły,
Smu­tek, niena­wiść i od­ra­za powróciły,
Ja chciałbym być tyl­ko kochany,
Być po pros­tu przez ko­goś do­ceniany,
Mo­je ser­ce ciem­ność pochłania,
Ser­ce mroczne de­mony wchłania,
Lecz się nie poddaje,
Za wyg­raną nie oddaje,
Wal­czyć ile sił będę,
Sa­motną drogę przejdę,
Aż znaj­dzie się ktoś kto złapie mo­je dłonie,
I spra­wi, że mo­je ser­ce zno­wu zapłonie,
De­mony z niego wypędzi,
I swój czas ra­zem spędzi,

wiersz • 13 września 2018, 18:21
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy

Aktywność

dzisiaj, 16:18M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 14:45Gaia sko­men­to­wał tek­st list miłos­ny al­bo pocztówka [...]

dzisiaj, 14:32szpiek do­dał no­wy tek­st Wiersze ba­dam no­sem nad [...]

dzisiaj, 14:31Gaia sko­men­to­wał tek­st INTER - Stre­fa za­fik­so­wana

dzisiaj, 14:23Gaia sko­men­to­wał tek­st Tytuł się za­wiesił w [...]

dzisiaj, 14:20Gaia sko­men­to­wał tek­st IKAR

dzisiaj, 14:18szpiek sko­men­to­wał tek­st Tytuł się za­wiesił w [...]

dzisiaj, 14:13Gaia do­dał no­wy tek­st Tytuł się za­wiesił w [...]

dzisiaj, 13:02truman do­dał no­wy tek­st list miłos­ny al­bo pocztówka [...]

dzisiaj, 12:50Sierjoża sko­men­to­wał tek­st Usiądż w wy­god­nie, wyrzuć [...]