Samotność znowu mnie nawiedziła, W [...] – xmichciox – zeszyty

W obecnej chwili w 0 zeszytach znaleźliśmy poniższy tekst, którego autorem jest xmichciox.

Samotność

Sa­mot­ność zno­wu mnie nawiedziła,
W raz ze smut­kiem się mną ba­wiła,
Sa­mot­nością się duszę,
Roz­ry­wam tym swoją dusze,
Na smu­tek z lękiem się wpatruje,
Ja­kieś pop­ra­wy ciągle oczekuje,
Nie chcę by daw­ne smut­ki zno­wu wróciły,
Smu­tek, niena­wiść i od­ra­za powróciły,
Ja chciałbym być tyl­ko kochany,
Być po pros­tu przez ko­goś do­ceniany,
Mo­je ser­ce ciem­ność pochłania,
Ser­ce mroczne de­mony wchłania,
Lecz się nie poddaje,
Za wyg­raną nie oddaje,
Wal­czyć ile sił będę,
Sa­motną drogę przejdę,
Aż znaj­dzie się ktoś kto złapie mo­je dłonie,
I spra­wi, że mo­je ser­ce zno­wu zapłonie,
De­mony z niego wypędzi,
I swój czas ra­zem spędzi,

wiersz • 13 września 2018, 18:21
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy

Aktywność

wczoraj, 22:57chrupcia sko­men­to­wał tek­st Zgubione uczu­cie

wczoraj, 22:32piórem2 sko­men­to­wał tek­st Dziwne, ale to brak [...]

wczoraj, 22:26yestem sko­men­to­wał tek­st Dziwne, ale to brak [...]

wczoraj, 22:23piórem2 sko­men­to­wał tek­st Dziwne, ale to brak [...]

wczoraj, 22:18rudolf88 do­dał no­wy tek­st A więc, wciąż będę [...]

wczoraj, 22:15yestem sko­men­to­wał tek­st Dziwne, ale to brak [...]

wczoraj, 22:14yestem sko­men­to­wał tek­st Parking na Pol­nej

wczoraj, 22:06Eufemia do­dał no­wy tek­st Czy to nie pe­wien [...]

wczoraj, 21:54Eufemia sko­men­to­wał tek­st Nie po­pełnia się sa­mobójstw [...]