Samotność sprawia, że stajemy [...] – Fryderyk Nietzsche – zeszyty

W obecnej chwili w 211 zeszytach znaleźliśmy poniższy tekst, którego autorem jest Fryderyk Nietzsche.

Sa­mot­ność spra­wia, że sta­jemy się bar­dziej su­rowi dla siebie sa­mych a łagod­niej­si dla in­nych: i jed­no, i dru­gie czy­ni nasz cha­rak­ter lep­szym.

cytat dnia z 16 października 2012 roku
zebrał 225 fiszek

Zeszyt Pomyśl
Co Ty na to? 

Zeszyt Poczekaj..
Zeszyt myśli 

Zeszyt O mnie 

Zeszyt Nietzsche
Fry­deryk Nietzsche 

Zeszyt Nie mogę
Nie moje 

Zeszyt Filo
Mój światopogląd 

Zeszyt cytaty
cytaty 

Zeszyt 1

Zeszyt Mo­je przemyślenia
Mo­je myśli 

Zeszyt Samotność
Zbiór cy­tatów o te­macie samotności. 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Aktywność

dzisiaj, 06:06Moon G do­dał no­wy tek­st Viva La Adic­ciones

dzisiaj, 02:02yestem sko­men­to­wał tek­st harmonia

dzisiaj, 02:01yestem sko­men­to­wał tek­st ***

dzisiaj, 02:00yestem sko­men­to­wał tek­st Żegluga...  

dzisiaj, 01:52yestem sko­men­to­wał tek­st Jak poz­być się fa­ceta? - [...]

wczoraj, 23:25NewPerson do­dał no­wy tek­st Pozwalam so­bie Być za­dowo­loną Ze spełnionych [...]

wczoraj, 22:18zofija wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

wczoraj, 21:55oszi3 do­dał no­wy tek­st Pierwszym prze­jawem sa­moświado­mości jest [...]

wczoraj, 21:44szpulka wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

wczoraj, 21:17dark smurf wy­powie­dział się w wątku Rock, Punk, Me­tal i [...]