Samotność sprawia, że stajemy [...] – Fryderyk Nietzsche – zeszyty

W obecnej chwili w 210 zeszytach znaleźliśmy poniższy tekst, którego autorem jest Fryderyk Nietzsche.

Sa­mot­ność spra­wia, że sta­jemy się bar­dziej su­rowi dla siebie sa­mych a łagod­niej­si dla in­nych: i jed­no, i dru­gie czy­ni nasz cha­rak­ter lep­szym.

cytat dnia z 16 października 2012 roku
zebrał 224 fiszki

Zeszyt Poczekaj..
Zeszyt myśli 

Zeszyt O mnie 

Zeszyt Nietzsche
Fry­deryk Nietzsche 

Zeszyt Nie mogę
Nie moje 

Zeszyt Filo
Mój światopogląd 

Zeszyt cytaty
cytaty 

Zeszyt 1

Zeszyt Mo­je przemyślenia
Mo­je myśli 

Zeszyt Samotność
Zbiór cy­tatów o te­macie samotności. 

Zeszyt Ar­chi­wum X
Warto 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Aktywność

dzisiaj, 10:53I.Anna do­dał no­wy tek­st Baśnie 1001 no­cy

dzisiaj, 09:02Akerin do­dał no­wy tek­st ...  

dzisiaj, 08:48fyrfle sko­men­to­wał tek­st fraszkowość na świat

dzisiaj, 08:47Loisentaz sko­men­to­wał tek­st Maja

dzisiaj, 08:47fyrfle sko­men­to­wał tek­st W wiado­mościach przeczy­tałem zda­nie: Kluczo­wa [...]

dzisiaj, 08:46fyrfle sko­men­to­wał tek­st Maja

dzisiaj, 08:45fyrfle sko­men­to­wał tek­st Nie wy­kopuj szczątek pa­mięci o mnie z [...]

dzisiaj, 08:44fyrfle sko­men­to­wał tek­st Czasami przychodzi ta­ki czas, [...]

dzisiaj, 08:42fyrfle sko­men­to­wał tek­st Życie; świat - mi­liar­dy [...]