Samotność sprawia, że stajemy [...] – Fryderyk Nietzsche – zeszyty

W obecnej chwili w 211 zeszytach znaleźliśmy poniższy tekst, którego autorem jest Fryderyk Nietzsche.

Sa­mot­ność spra­wia, że sta­jemy się bar­dziej su­rowi dla siebie sa­mych a łagod­niej­si dla in­nych: i jed­no, i dru­gie czy­ni nasz cha­rak­ter lep­szym.

cytat dnia z 16 października 2012 roku
zebrał 225 fiszek

Zeszyt Pomyśl
Co Ty na to? 

Zeszyt Poczekaj..
Zeszyt myśli 

Zeszyt O mnie 

Zeszyt Nietzsche
Fry­deryk Nietzsche 

Zeszyt Nie mogę
Nie moje 

Zeszyt Filo
Mój światopogląd 

Zeszyt cytaty
cytaty 

Zeszyt 1

Zeszyt Mo­je przemyślenia
Mo­je myśli 

Zeszyt Samotność
Zbiór cy­tatów o te­macie samotności. 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Aktywność

dzisiaj, 20:09Vergil sko­men­to­wał tek­st Jesień

dzisiaj, 20:01Vergil wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 19:59Cambel sko­men­to­wał tek­st Każda me­lodia ko­jarzy mi [...]

dzisiaj, 19:59Vergil sko­men­to­wał tek­st (no) exit

dzisiaj, 19:55Badylek sko­men­to­wał tek­st KLER(i ja)

dzisiaj, 19:46Vergil wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 19:44Vergil sko­men­to­wał tek­st To tyl­ko słowa

dzisiaj, 19:42Vergil sko­men­to­wał tek­st Proza życia poety

dzisiaj, 17:30fyrfle sko­men­to­wał tek­st KLER(i ja)

dzisiaj, 17:10yestem sko­men­to­wał tek­st Dzień zły łzy