Samotność jest ciężkim i [...] – Joseph Conrad – zeszyty

W obecnej chwili w 22 zeszytach znaleźliśmy poniższy tekst Josepha Conrada.

Sa­mot­ność jest ciężkim i nieo­dzow­nym wa­run­kiem is­tnienia.

cytat dnia z 19 grudnia 2015 roku
zebrał 32 fiszki

Zeszyt w którym za­pisuję in­try­gujące mnie słowa.
Myśli, afo­ryz­my, wier­sze, opo­wiada­nia itp. 

Zeszyt Fajne
Faj­ne cytaty 

Zeszyt Ciekawe
Bar­dzo in­try­gujące myśli i cytaty. 

Zeszyt Smutne

Zeszyt Cytaty 

Zeszyt 1

Zeszyt pustka
małe co nieco, co­by tę pus­tkę wy­pełnić. Mi­mo że wiatr śmie­sznie przez nią gwiżdże, gdy zbiegam z górki. 

Zeszyt Stosik
Wszystko 

Zeszyt ...pustynia
moja 

Zeszyt samotnośc 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Aktywność

dzisiaj, 12:23marcin kas­per sko­men­to­wał tek­st to i li­liowo

dzisiaj, 12:11Korneliaa do­dał no­wy tek­st Powiedz właśnie dzi­siaj, że [...]

dzisiaj, 11:58marcin kas­per sko­men­to­wał tek­st Sennik

dzisiaj, 11:57Abe cadło wy­powie­dział się w wątku To czy tam­to ? 

dzisiaj, 11:31fyrfle sko­men­to­wał tek­st Tęsknota i cze­kanie

dzisiaj, 11:29Cropka sko­men­to­wał tek­st Sennik

dzisiaj, 11:12Korneliaa sko­men­to­wał tek­st Są te­maty, które omi­jamy [...]

dzisiaj, 11:10Korneliaa sko­men­to­wał tek­st ***

dzisiaj, 10:58Lila_ sko­men­to­wał tek­st Sennik

dzisiaj, 10:50marcin kas­per sko­men­to­wał tek­st Sennik