Samotność jest ciężkim i [...] – Joseph Conrad – zeszyty

W obecnej chwili w 22 zeszytach znaleźliśmy poniższy tekst Josepha Conrada.

Sa­mot­ność jest ciężkim i nieo­dzow­nym wa­run­kiem is­tnienia.

cytat dnia z 19 grudnia 2015 roku
zebrał 32 fiszki

Zeszyt w którym za­pisuję in­try­gujące mnie słowa.
Myśli, afo­ryz­my, wier­sze, opo­wiada­nia itp. 

Zeszyt Fajne
Faj­ne cytaty 

Zeszyt Ciekawe
Bar­dzo in­try­gujące myśli i cytaty. 

Zeszyt Smutne

Zeszyt Cytaty 

Zeszyt 1

Zeszyt pustka
małe co nieco, co­by tę pus­tkę wy­pełnić. Mi­mo że wiatr śmie­sznie przez nią gwiżdże, gdy zbiegam z górki. 

Zeszyt Stosik
Wszystko 

Zeszyt ...pustynia
moja 

Zeszyt samotnośc 

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Aktywność

dzisiaj, 00:12Naja sko­men­to­wał tek­st Milczenie wychodzi z mo­dy [...]

dzisiaj, 00:08Naja sko­men­to­wał tek­st Suchość

dzisiaj, 00:06Naja sko­men­to­wał tek­st Tęsknocie

dzisiaj, 00:03Naja wy­powie­dział się w wątku To czy tam­to ? 

wczoraj, 23:29Strange one do­dał no­wy tek­st Dedykacja

wczoraj, 23:19oszi3 sko­men­to­wał tek­st Prze-znaczenie

wczoraj, 23:10Strange one sko­men­to­wał tek­st Świadomość nie pot­rze­buje oku­larów.  

wczoraj, 23:07Strange one sko­men­to­wał tek­st Milczenie wychodzi z mo­dy [...]

wczoraj, 23:06Strange one sko­men­to­wał tek­st Człowiek nig­dy nie będzie [...]