Są dwie drogi, aby [...] – Albert Einstein – zeszyty

W obecnej chwili w 222 zeszytach znaleźliśmy poniższy tekst Alberta Einsteina.

Są dwie dro­gi, aby przeżyć życie. Jed­na to żyć tak, jak­by nic nie było cu­dem. Dru­ga to żyć tak, jak­by cu­dem było wszys­tko.

cytat dnia z 28 października 2009 roku
zebrał 270 fiszek

Zeszyt Cytaty
Cytaty 

Zeszyt #1.
.. 

Zeszyt 1.
refleksje 

Zeszyt Ulu­bione cytaty
Mo­je ulubione 

Zeszyt Złote myśli
Naj­lep­sze cytaty 

Zeszyt inne
co ślina... 

Zeszyt Słysza­ne ser­cem, nie uszami
Cy­taty po­magające wy­razić to co czuję 

Zeszyt Cytaty
cy­taty i aforyzmy 

Zeszyt random
ran­do­mowe cy­taty o wszystkim 

Zeszyt zrobione
kocham cie 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Aktywność

wczoraj, 22:57chrupcia sko­men­to­wał tek­st Zgubione uczu­cie

wczoraj, 22:32piórem2 sko­men­to­wał tek­st Dziwne, ale to brak [...]

wczoraj, 22:26yestem sko­men­to­wał tek­st Dziwne, ale to brak [...]

wczoraj, 22:23piórem2 sko­men­to­wał tek­st Dziwne, ale to brak [...]

wczoraj, 22:18rudolf88 do­dał no­wy tek­st A więc, wciąż będę [...]

wczoraj, 22:15yestem sko­men­to­wał tek­st Dziwne, ale to brak [...]

wczoraj, 22:14yestem sko­men­to­wał tek­st Parking na Pol­nej

wczoraj, 22:06Eufemia do­dał no­wy tek­st Czy to nie pe­wien [...]

wczoraj, 21:54Eufemia sko­men­to­wał tek­st Nie po­pełnia się sa­mobójstw [...]