Są dwie drogi, aby [...] – Albert Einstein – zeszyty

W obecnej chwili w 222 zeszytach znaleźliśmy poniższy tekst Alberta Einsteina.

Są dwie dro­gi, aby przeżyć życie. Jed­na to żyć tak, jak­by nic nie było cu­dem. Dru­ga to żyć tak, jak­by cu­dem było wszys­tko.

cytat dnia z 28 października 2009 roku
zebrał 271 fiszek

Zeszyt Cytaty
Cytaty 

Zeszyt #1.
.. 

Zeszyt 1.
refleksje 

Zeszyt Ulu­bione cytaty
Mo­je ulubione 

Zeszyt Złote myśli
Naj­lep­sze cytaty 

Zeszyt inne
co ślina... 

Zeszyt Słysza­ne ser­cem, nie uszami
Cy­taty po­magające wy­razić to co czuję 

Zeszyt Cytaty
cy­taty i aforyzmy 

Zeszyt random
ran­do­mowe cy­taty o wszystkim 

Zeszyt zrobione
kocham cie 

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Aktywność

dzisiaj, 01:33yestem sko­men­to­wał tek­st Prawdziwy mężczyz­na nie uga­nia [...]

dzisiaj, 01:26yestem sko­men­to­wał tek­st Inteligencja; zba­wienie, ciężar?

dzisiaj, 01:23szpiek sko­men­to­wał tek­st Prawdziwy mężczyz­na nie uga­nia [...]

dzisiaj, 01:20yestem sko­men­to­wał tek­st Głupiec, który prag­nie ko­muś [...]

dzisiaj, 01:14yestem sko­men­to­wał tek­st Nikt nie lu­bi pe­symistów, [...]

dzisiaj, 01:09yestem sko­men­to­wał tek­st lubię czystą grę dla­tego rzu­cam [...]

dzisiaj, 01:04yestem sko­men­to­wał tek­st Miłość na­daje sens życiu [...]

dzisiaj, 01:02yestem sko­men­to­wał tek­st Gdy się nie uda­je, [...]

dzisiaj, 00:57yestem sko­men­to­wał tek­st Cel to nic in­ne­go, [...]