Są dwie drogi, aby [...] – Albert Einstein – zeszyty

W obecnej chwili w 222 zeszytach znaleźliśmy poniższy tekst Alberta Einsteina.

Są dwie dro­gi, aby przeżyć życie. Jed­na to żyć tak, jak­by nic nie było cu­dem. Dru­ga to żyć tak, jak­by cu­dem było wszys­tko.

cytat dnia z 28 października 2009 roku
zebrał 270 fiszek

Zeszyt Cytaty
Cytaty 

Zeszyt #1.
.. 

Zeszyt 1.
refleksje 

Zeszyt Ulu­bione cytaty
Mo­je ulubione 

Zeszyt Złote myśli
Naj­lep­sze cytaty 

Zeszyt inne
co ślina... 

Zeszyt Słysza­ne ser­cem, nie uszami
Cy­taty po­magające wy­razić to co czuję 

Zeszyt Cytaty
cy­taty i aforyzmy 

Zeszyt random
ran­do­mowe cy­taty o wszystkim 

Zeszyt zrobione
kocham cie 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Aktywność

dzisiaj, 16:18M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 14:45Gaia sko­men­to­wał tek­st list miłos­ny al­bo pocztówka [...]

dzisiaj, 14:32szpiek do­dał no­wy tek­st Wiersze ba­dam no­sem nad [...]

dzisiaj, 14:31Gaia sko­men­to­wał tek­st INTER - Stre­fa za­fik­so­wana

dzisiaj, 14:23Gaia sko­men­to­wał tek­st Tytuł się za­wiesił w [...]

dzisiaj, 14:20Gaia sko­men­to­wał tek­st IKAR

dzisiaj, 14:18szpiek sko­men­to­wał tek­st Tytuł się za­wiesił w [...]

dzisiaj, 14:13Gaia do­dał no­wy tek­st Tytuł się za­wiesił w [...]

dzisiaj, 13:02truman do­dał no­wy tek­st list miłos­ny al­bo pocztówka [...]

dzisiaj, 12:50Sierjoża sko­men­to­wał tek­st Usiądż w wy­god­nie, wyrzuć [...]