Są dwie drogi, aby [...] – Albert Einstein – zeszyty

W obecnej chwili w 222 zeszytach znaleźliśmy poniższy tekst Alberta Einsteina.

Są dwie dro­gi, aby przeżyć życie. Jed­na to żyć tak, jak­by nic nie było cu­dem. Dru­ga to żyć tak, jak­by cu­dem było wszys­tko.

cytat dnia z 28 października 2009 roku
zebrał 270 fiszek

Zeszyt Cytaty
Cytaty 

Zeszyt #1.
.. 

Zeszyt 1.
refleksje 

Zeszyt Ulu­bione cytaty
Mo­je ulubione 

Zeszyt Złote myśli
Naj­lep­sze cytaty 

Zeszyt inne
co ślina... 

Zeszyt Słysza­ne ser­cem, nie uszami
Cy­taty po­magające wy­razić to co czuję 

Zeszyt Cytaty
cy­taty i aforyzmy 

Zeszyt random
ran­do­mowe cy­taty o wszystkim 

Zeszyt zrobione
kocham cie 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Aktywność

dzisiaj, 13:43cyt.adela do­dał no­wy tek­st proza życia poety

dzisiaj, 13:41piórem2 sko­men­to­wał tek­st horrmony

dzisiaj, 13:31truman sko­men­to­wał tek­st ***

dzisiaj, 13:30cyt.adela do­dał no­wy tek­st Tom

dzisiaj, 13:27truman do­dał no­wy tek­st odezwa do głuchych

dzisiaj, 13:07yestem sko­men­to­wał tek­st Wyjdź. Ro­bisz spus­tosze­nie w [...]

dzisiaj, 13:04yestem sko­men­to­wał tek­st Kiedyś będziemy obok na [...]

dzisiaj, 13:02yestem sko­men­to­wał tek­st horrmony

dzisiaj, 12:57yestem sko­men­to­wał tek­st Szanuj swoją ko­bietę i [...]

dzisiaj, 11:19cyt.adela do­dał no­wy tek­st horrmony