Są czasy, kiedy ludzie [...] – Stanisław Jerzy Lec – zeszyty

W obecnej chwili w 45 zeszytach znaleźliśmy poniższy tekst, którego autorem jest Stanisław Jerzy Lec.

Są cza­sy, kiedy ludzie mówiąc przez sen kłamią.

cytat dnia z 14 listopada 2012 roku
zebrał 103 fiszki

Zeszyt precious
a ca­su ad casum 

Zeszyt Na doła
o.O 

Zeszyt In my mind
. . . 

Zeszyt S. J. Lec
aforyzmy 

Zeszyt Sta­nisław Jerzy Lec
Sta­nisław Jerzy Lec 

Zeszyt quotes
... 

Zeszyt Ulubione
.. 

Zeszyt Opi­sy elfa
opi­sy elfie 

Zeszyt ulu­bione cytaty
tu będą znaj­do­wać się mo­je ulu­bione cy­taty, które naj­bar­dziej po­ruszają mo­je serce 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Aktywność

dzisiaj, 19:53Menedzer5 do­dał no­wy tek­st Sratek.  

dzisiaj, 19:26katnis37 do­dał no­wy tek­st To wczo­raj poczułam , [...]

dzisiaj, 19:23katnis37 do­dał no­wy tek­st Gdyby mu za­leżało nig­dy [...]

dzisiaj, 19:17katnis37 do­dał no­wy tek­st Musisz wie­dzieć, że ow­szem [...]

dzisiaj, 19:12Polna sko­men­to­wał tek­st Tajemnice me­tafor

dzisiaj, 18:33róż li­la sko­men­to­wał tek­st * * 

dzisiaj, 18:30Bujak Bo­gusław do­dał no­wy tek­st Władza rządzi, lud sądzi.  

dzisiaj, 17:05Cris sko­men­to­wał tek­st Wyznanie*

dzisiaj, 16:56Cris sko­men­to­wał tek­st Zaz­wyczaj gdy brak [...]

dzisiaj, 16:34oszi3 do­dał no­wy tek­st Podstawowe ele­men­ty sen­su­su IX