Raz, dwa, trzy Kochałeś ją [...] – M44G – zeszyty

W obecnej chwili w 1 zeszycie znaleźliśmy poniższy tekst, którego autorem jest M44G.

Examen de conciencia

Raz, dwa, trzy
Kochałeś ją i Ty
Czte­ry, pięć i sześć
Po­wie­działa To­bie cześć
Siedem, osiem, dziewięć
Nie wie­działeś, co odpowiedzieć
Dziesięć, je­denaście i dwunastka
Miłość do­padła Ciebie znienacka
Trzy­naście, czter­naście, piętnaście
Pew­ne­go dnia bez słowa opuściła Cię
Szes­naście, siedem­naście i osiemnastka
W ser­cu po­zos­tała do Niej Miłości garstka
Dziewiętnaście, dwadzieścia i dwadzieścia jeden
Ty myślałeś, że jes­teś dla Niej ten je­dyny tyl­ko ten jeden
Dwadzieścia dwa, dwadzieścia trzy i dwadzieścia czte­ry
Nie mar­tw się mój dro­gi znaj­dziesz też inną Miłość do [email protected]

Odtwórz

wiersz
zebrał 3 fiszki • 9 sierpnia 2017, 20:26

Zeszyt ser­ce podpowiada
zat­rzy­maj się, poczytaj... 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Cris

Użytkownicy
L M N
Aktywność

dzisiaj, 14:33Adnachiel sko­men­to­wał tek­st Zamknij na chwilę oczy [...]

dzisiaj, 13:10fyrfle sko­men­to­wał tek­st Do Pa­na J 

dzisiaj, 12:54oszi3 sko­men­to­wał tek­st Nienawidzę tęsknić...  

dzisiaj, 12:44oszi3 sko­men­to­wał tek­st Wolę to­talną nudę od [...]

dzisiaj, 12:36kati75 sko­men­to­wał tek­st zimą opa­dam wy­rosnę prze­biśniegiem już wkrótce [...]

dzisiaj, 12:27kati75 sko­men­to­wał tek­st śniężyczka

dzisiaj, 12:26kati75 sko­men­to­wał tek­st Lipy rzu­cały liście pod [...]

dzisiaj, 12:24kati75 sko­men­to­wał tek­st Czasem by­wa tak, że [...]