Raz do rzeźni, rzeczki [...] – CoReK – zeszyty

W obecnej chwili w 1 zeszycie znaleźliśmy poniższy tekst, którego autorem jest CoReK.

Dziewczęcie

Raz do rzeźni, rzeczki brzegiem
sześć pro­siątek szło szeregiem.
Z dru­giej stro­ny szło dziewczęcie
i o dzi­wo też na rżnięcie.

wiersz
zebrał 4 fiszki • 15 lutego 2012, 14:48

Zeszyt ...
a kiedy już to­tal­nie stracę zmysł dotyku,
po­zos­ta­nie mi wierzyć.
ogar­nia od czubków palców
pop­rzez mój żołądek, kończy na ce­bul­kach włosów.
znieczulica.
bez towarzystwa.
i ja. na ok­nie. bo to tak poetycko.
ja nie lu­bię poetyckości.
a na­wet, kiedy przyjdziesz,
to co z tego?
kiedy ktoś zni­ka po­woli, to in­ni mniej cierpią. 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

dekerka

Użytkownicy
B C D
Aktywność

dzisiaj, 11:55onejka sko­men­to­wał tek­st Nie do­wiesz się ile [...]

dzisiaj, 11:52onejka sko­men­to­wał tek­st w za­mie­sza­niu za­haczyły się [...]

dzisiaj, 11:50onejka sko­men­to­wał tek­st dlaczego świat tak bo­gaty nie [...]

dzisiaj, 11:45szpiek sko­men­to­wał tek­st Dobrze, że na cy­tatach [...]

dzisiaj, 11:24zofija sko­men­to­wał tek­st Kiedy od­da­lamy się od [...]

dzisiaj, 11:20filutka do­dał no­wy tek­st Romans. Krótkot­rwałe użycie?

dzisiaj, 11:08zofija sko­men­to­wał tek­st Dobrze, że na cy­tatach [...]

dzisiaj, 11:07zofija do­dał no­wy tek­st Mężczyzna też pot­ra­fi.. tyl­ko trze­ba [...]

dzisiaj, 10:25szpiek sko­men­to­wał tek­st Nie do­wiesz się ile [...]

dzisiaj, 09:19RozaR do­dał no­wy tek­st Sztuka współczes­na