Przyszła do mnie myśl Trzasnęła [...] – microoo – zeszyty

W obecnej chwili w 9 zeszytach znaleźliśmy poniższy tekst, którego autorem jest microoo.

Przyszła do mnie myśl
Trzasnęła w pysk
Rzu­ciła mną o ziemię...

Zmieniła życie

myśl
zebrała 108 fiszek • 26 listopada 2010, 18:30

Zeszyt Ulubione
Wszys­tkie myśli, które nap­rawdę mi się spodobały. 

Zeszyt złote w po­lewie srebra 

Zeszyt Marze­nia i miłość.. 

Zeszyt Myśli... 

Zeszyt Myśli 

Zeszyt uśmiech
ta­ka tam nadzieja.. 

Zeszyt Quod praeci­puum vitae
To co najważniejsze.. 

Zeszyt tęcza
Świat na­leży do Ciebie tyl­ko w to uwierz...
Upad­nij i wstań ot­rzep się z kurzu i uśmie­chnij sie do siebie.. Po­wiedz wte­dy so­bie"MO­GE"
A doj­dziesz na dru­gi ko­niec tęczy... 

Zeszyt Ulubione:) 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Aza

Użytkownicy
L M N
Aktywność

dzisiaj, 15:40yestem sko­men­to­wał tek­st Niektórych ludzi ciężko stra­wić, [...]

dzisiaj, 14:18fyrfle do­dał no­wy tek­st mikoroopowiadanie sześćdziesiąte

dzisiaj, 13:20fyrfle wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 13:19fyrfle wy­powie­dział się w wątku Milion pre­tek­stów do upi­cia [...]

dzisiaj, 12:38fyrfle do­dał no­wy tek­st mikroopowiadanie pięćdziesiąte dziewiąte

dzisiaj, 12:13fyrfle sko­men­to­wał tek­st niegoj czemu się goj ga­pi [...]

dzisiaj, 11:37fyrfle wy­powie­dział się w wątku Tylko py­tania

dzisiaj, 11:18fyrfle do­dał no­wy tek­st mikroopowiadanie pięćdziesiąte ósme

dzisiaj, 11:04fyrfle sko­men­to­wał tek­st Gwiazdy świecą A ja siedzę [...]

dzisiaj, 09:58Loisentaz do­dał no­wy tek­st Praca człowieka wiąże się [...]