Przypadki chodzą po ludziach, [...] – eyesOFsoul – zeszyty

W obecnej chwili w 8 zeszytach znaleźliśmy poniższy tekst, którego autorem jest eyesOFsoul.

Przy­pad­ki chodzą po ludziach, dla­tego jes­teśmy ta­cy obo­lali.

myśl
zebrała 114 fiszek • 22 października 2010, 10:48

Zeszyt Mys­li ludzi
codzienne 

Zeszyt ... 

Zeszyt wszys­tko i nic
To cze­go sa­ma często nie pot­ra­fie ub­rać w słowa... 

Zeszyt Wasze myśli. 

Zeszyt Coś innego. 

Zeszyt Najlepsze 

Zeszyt jak opis...
Ta­kie COŚ 

Zeszyt madrala 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Blueberry

Użytkownicy
D E F
Aktywność

wczoraj, 21:52finder do­dał no­wy tek­st Najlepiej i najłat­wiej pra­cuje [...]

wczoraj, 19:35yestem sko­men­to­wał tek­st Wielkie to po­myle­nie na­zywać [...]

wczoraj, 19:29yestem sko­men­to­wał tek­st jestem skałą, kruszeję

wczoraj, 19:27yestem sko­men­to­wał tek­st Bluszcz nie obej­mu­je z [...]

wczoraj, 19:24yestem sko­men­to­wał tek­st Brak wiary w siebie, [...]

wczoraj, 19:16yestem sko­men­to­wał tek­st Muchomor -leśny sza­tan.  

wczoraj, 19:12yestem sko­men­to­wał tek­st Smutek no­simy w so­bie, [...]

wczoraj, 19:11yestem sko­men­to­wał tek­st Kto przeszedł pus­ty­nię, no­si [...]

wczoraj, 16:49Kedar sko­men­to­wał tek­st Patrząc w gwiaz­dy wbrew [...]

wczoraj, 16:23SAMEsadnnes do­dał no­wy tek­st Tak się pogłębiłam w [...]