Przy odpowiednich osobach warto [...] – CiepłaWoda – zeszyty

W obecnej chwili w 5 zeszytach znaleźliśmy poniższy tekst, którego autorem jest CiepłaWoda.

Przy od­po­wied­nich oso­bach war­to się za­pom­nieć, żeby za­pamiętać..

myśl
zebrała 10 fiszek • 24 sierpnia 2017, 22:37

Zeszyt Złoty Medal
:-) 

Zeszyt Aurea dicta
... 

Zeszyt Gra słów.
Nie sztuką w słowa zag­rać, kun­sztem z ni­mi wygrać. 

Zeszyt pro­za i (z) my
Pro­za, której nie mogłam się oprzeć... 

Zeszyt Pamieć
Skar­biec serc 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Vergil

Użytkownicy
B C D
Aktywność

dzisiaj, 20:08Felicity For­now do­dał no­wy tek­st Życie jest kruche jak [...]

dzisiaj, 19:55Cooperwoolf do­dał no­wy tek­st Czy muszę krzyczeć jak [...]

dzisiaj, 19:48piórem2 wy­powie­dział się w wątku Co os­tatnio ogląda­liście?

dzisiaj, 19:35Smurf007 sko­men­to­wał tek­st ***

dzisiaj, 19:26PearlSoul25 sko­men­to­wał tek­st nim się scho­wam daj pew­ność [...]

dzisiaj, 19:19Pan_Sans-Valeur do­dał no­wy tek­st Bez war­tości...  

dzisiaj, 18:56fyrfle wy­powie­dział się w wątku Co os­tatnio ogląda­liście?

dzisiaj, 18:37bystry.76 wy­powie­dział się w wątku Co os­tatnio ogląda­liście?

dzisiaj, 17:48fyrfle sko­men­to­wał tek­st ***