Przygasły świece, ogniki naszych [...] – Szafirowe_Serce – zeszyty

W obecnej chwili w 0 zeszytach znaleźliśmy poniższy tekst, którego autorem jest Szafirowe_Serce.

Płomień.

Przy­gasły świece, og­ni­ki naszych serc.
Pot spływał la­wina­mi po roz­grza­nych pa­dołach ciał.

Gdzieś w ma­gii, ot­chłani no­cy pow­stał człowiek.
Ma­leńka is­to­ta, zrodzo­na z miłości.

Te­raz będzie rosła w naszych duszach, naszym ciele.
Owiana cu­dem, mocą istnienia.

Życie na­bie­rze no­wych ko­lorów, piękniej­szych od tęczy.
W głębi nies­ka­zitel­ności chwi­li od­naj­dzie no­wy sens.

wiersz
zebrał 10 fiszek • 13 stycznia 2012, 01:54
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Szafirowe_Serce

Użytkownicy
R S T
Aktywność

dzisiaj, 11:18fyrfle sko­men­to­wał tek­st ...  

dzisiaj, 11:14fyrfle sko­men­to­wał tek­st Baśnie 1001 no­cy

dzisiaj, 10:53I.Anna do­dał no­wy tek­st Baśnie 1001 no­cy

dzisiaj, 09:02Akerin do­dał no­wy tek­st ...  

dzisiaj, 08:48fyrfle sko­men­to­wał tek­st fraszkowość na świat

dzisiaj, 08:47Loisentaz sko­men­to­wał tek­st Maja

dzisiaj, 08:47fyrfle sko­men­to­wał tek­st W wiado­mościach przeczy­tałem zda­nie: Kluczo­wa [...]

dzisiaj, 08:46fyrfle sko­men­to­wał tek­st Maja

dzisiaj, 08:45fyrfle sko­men­to­wał tek­st Nie wy­kopuj szczątek pa­mięci o mnie z [...]