Przeznaczenie oddaje kobietę pierwszemu. [...] – Karl Kraus – zeszyty

W obecnej chwili w 20 zeszytach znaleźliśmy poniższy tekst, którego autorem jest Karl Kraus.

Przez­nacze­nie od­da­je ko­bietę pier­wsze­mu. Przy­padek - naj­lep­sze­mu. Wybór - pier­wsze­mu lep­sze­mu.

cytat
zebrał 28 fiszek

Zeszyt ***
myśli 

Zeszyt co lubię
Blis­kie sercu 

Zeszyt Pa­ra - twoje 

Zeszyt Najlepsze 

Zeszyt Cytaty 

Zeszyt Myśli i słowa 

Zeszyt tych bar­dziej znanych 

Zeszyt .him
 

Zeszyt najlepsze 

Zeszyt inne 

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Aktywność

dzisiaj, 10:58.Rodia sko­men­to­wał tek­st Sumą błędów jest stwier­dzić, [...]

dzisiaj, 10:53.Rodia sko­men­to­wał tek­st Człowieka zmu­sisz do mil­cze­nia [...]

dzisiaj, 10:51.Rodia sko­men­to­wał tek­st wytchnienie

dzisiaj, 09:21Spruta sko­men­to­wał tek­st daleko stąd daw­no te­mu żyli ona [...]

dzisiaj, 09:13Sierjoża sko­men­to­wał tek­st Tak długo trzy­masz za [...]

dzisiaj, 06:21eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st Napiękniejszei naj­bar­dziej fas­cy­nujące jest [...]

dzisiaj, 06:18eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st Dobre uczyn­ki są łat­wiej­sze [...]

dzisiaj, 04:42oszi3 do­dał no­wy tek­st Kto chce uto­pić w [...]

dzisiaj, 04:36rudolf88 wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

wczoraj, 23:45piórem2 sko­men­to­wał tek­st Skrajna ab­sty­nen­cja pro­wadzi do [...]