Przelicznik strat i zysków, [...] – Ile.Znasz.Sposobow.Zabijania. – zeszyty

W obecnej chwili w 0 zeszytach znaleźliśmy poniższy tekst, którego autorem jest Ile.Znasz.Sposobow.Zabijania..

5.07 noc tych samych myśli innej nocy

Prze­licznik strat i zysków, ilości za­bić i zmar­twychwstań. Czuję się jak wąż, czuję się jak kot. Zas­ta­nawiam się ko­lejną "inną" noc z rzędu, ile jeszcze zos­tało mi skór do ściągnięcia swoich emoc­ji bez odsłonięcia na­gości bes­tii, ile jeszcze mam ko­cich żyć. Padłaś pow­stań? Nie mam dźwięku, a tak bar­dzo go pot­rze­buję. Głos leczy. Chcę mil­czeć i słuchać... Tak, grzecznie zam­knąć oczy, czuć jak dźwięk te­go głosu us­po­kaja wul­kan we mnie.. Bo znów za­biję swo­jego kot­ka, skóra zapłonie og­niem... Widzę is­kry. Des­truk­cja 

dziennik
zebrał 2 fiszki • 5 lipca 2017, 23:35
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Ile.Znasz.Sposobow.Zabijania.

Użytkownicy
H I J
Aktywność

dzisiaj, 21:31RoseAngel do­dał no­wy tek­st Porwana wiat­rem, ut­ra­ciła grunt [...]

dzisiaj, 21:21oszi3 do­dał no­wy tek­st Szukaj plusów, czyń postępy, [...]

dzisiaj, 21:09Logos sko­men­to­wał tek­st Chwilowo jes­tem bied­ny i [...]

dzisiaj, 20:52danioł sko­men­to­wał tek­st empty the bin...  

dzisiaj, 20:51danioł sko­men­to­wał tek­st Zaśnij. Nie budź się, [...]

dzisiaj, 20:46fyrfle sko­men­to­wał tek­st Widzę smu­tek w Twoich [...]

dzisiaj, 20:45danioł sko­men­to­wał tek­st wszystko co ro­bisz od­da­la [...]

dzisiaj, 20:45fyrfle sko­men­to­wał tek­st Jeden wy­kończo­ny człowiek. Ni­by [...]

dzisiaj, 20:44danioł sko­men­to­wał tek­st tam dokąd uciekasz mie­szka [...]

dzisiaj, 20:44fyrfle sko­men­to­wał tek­st Chwilowo jes­tem bied­ny i [...]