Przed sądem ostatecznym Stanęła dusza [...] – szpiek – zeszyty

W obecnej chwili w 0 zeszytach znaleźliśmy poniższy tekst, którego autorem jest szpiek.

Sąd ostateczny

Przed sądem ostatecznym
Stanęła dusza z pol­skiego ciała
By roz­strzygnąć sprawiedliwie
Gdzie wie­czność spędzić miała

Cóż to sądzić pa­nie Boże
Oto mam od pro­boszcza pieczątki
Chrzest, wszys­tkie sakramenty
I żem się spo­wiadała w piątki

Byłam na pielgrzymkach
Ra­dia po­bożne­go żem słuchała
Da­wałam głos do ur­ny i na tace
A na­go na­wet męża nie oglądała

Jes­tem pol­ska z dziada pradziada
Mója oj­czyz­na przez Ciebie wybrana
A ja całe swo­je życie walczyłam
By znów była Pol­ską Pol­ska kochana

Prze­lałam krew, oto tu mam blizny
By była od morza, aż het po morze
By była wiel­ka Pol­ska dla Polaków
Od pus­tyń Af­ry­ki po po­lar­ne zorze

Pat­rzy dusza het tam w dal raju
Którzy tam już są z życia rozliczeni
A tam Je­howy, Pro­tes­tanty i Katole
Jakże Pa­nie oni mogą być zba­wieni ?

Cóż mam zro­bić kocha­ne dziecię
Rzekł Bóg, sędzia spra­wied­li­wy
Każdy naród chce być największy
każdy prze­ciętny jest nieszczęśliwy

Oto tu Niem­cy, Cze­si i Rosjanie
W imię swych oj­czyzn się zabijali
A ja byłem tam, między nimi
Osądzę jak cie się wza­jem­nie kochali

Każdy naród to mo­je dzieci
Ja jed­na­kowo kocham każdego
Ale mil­si mi są ci ma­li i cisi
Nie po­doba mi się pol­skie ego

Każdy zabłądził w doktrynie
I kocham różne dominacje
Je­den w tym, in­ny w tamtym
Tak nap­rawdę miał rację

Ko­mu po­mogłaś w potrzebie
Ilu głodującym dałaś chleba
Być Po­lakiem i patriotą
To *** by tra­fić do nieba

Odtwórz

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 22 lutego 2018, 17:47
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

szpiek

Użytkownicy
R S T
Aktywność

dzisiaj, 07:51jesienna mgła do­dał no­wy tek­st nowe wciele­nie

dzisiaj, 07:41Adnachiel sko­men­to­wał tek­st Świat się za­ciążył, wios­na [...]

dzisiaj, 04:51LiaMort do­dał no­wy tek­st Świat się za­ciążył, wios­na [...]

dzisiaj, 00:20grzesiek do­dał no­wy tek­st Wierzcie Cie mi.. Wie­dzieć [...]

wczoraj, 23:08Sierjoża sko­men­to­wał tek­st Wiedźmy

wczoraj, 23:00Sierjoża do­dał no­wy tek­st Księża niech pil­nu­jo su­tan­ny!

wczoraj, 22:50róż li­la sko­men­to­wał tek­st Wiedźmy

wczoraj, 22:36RozaR do­dał no­wy tek­st Wiedźmy

wczoraj, 22:30róż li­la do­dał no­wy tek­st miło(sny)

wczoraj, 22:19doremi wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz?