Przed każdym człowiekiem, niezależnie [...] – Pina92 – zeszyty

W obecnej chwili w 0 zeszytach znaleźliśmy poniższy tekst, którego autorem jest Pina92.

Przed każdym człowiekiem, nieza­leżnie od te­go gdzie się urodził, ja­kie przeszko­dy stanęły mu na drodze i co mu się w trak­cie życie przyt­ra­fia, stoją roz­maite możli­wości, a wszel­kie og­ra­nicze­nia są tyl­ko gdzieś w głowie. Og­romną sztuką jest nau­czyć się owe og­ra­nicze­nie po­kony­wać. I cza­sami pot­rze­ba ko­goś, kto po­każe nam ile w is­to­cie jes­teśmy war­ci, bo sa­mi, sku­pieni na tym cze­go nie możemy mieć i do­konać, w łat­wy sposób możemy prze­gapić to co po­siada­my, możemy po­siadać al­bo cze­go do­konać.

myśl
zebrała 2 fiszki • 22 lutego 2015, 15:01
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Pina92

Użytkownicy
O P Q
Aktywność

dzisiaj, 02:24skorek sko­men­to­wał tek­st Ludzkie brze­gi.  

dzisiaj, 02:13skorek sko­men­to­wał tek­st Bug w kodzie - [...]

dzisiaj, 01:06fyrfle sko­men­to­wał tek­st ZARAZA WE­GAŃSTWA

dzisiaj, 00:41fyrfle wy­powie­dział się w wątku Co os­tatnio ogląda­liście?

wczoraj, 23:18fyrfle sko­men­to­wał tek­st 6 roz­biór

wczoraj, 23:16fyrfle sko­men­to­wał tek­st 25.07.2017r.  

wczoraj, 22:52LenaK sko­men­to­wał tek­st Nie is­tnieje żad­ne, ogólne [...]

wczoraj, 22:50Pan Bo­lo sko­men­to­wał tek­st ...bo płod­ność ko­biety nie [...]

wczoraj, 22:41piórem2 sko­men­to­wał tek­st ...bo płod­ność ko­biety nie [...]

wczoraj, 22:41M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2