Prysła ze stada od natury [...] – SaTyR_ – zeszyty

W obecnej chwili w 6 zeszytach znaleźliśmy poniższy tekst, którego autorem jest SaTyR_.

Ludzkie z.o.o

Prysła ze stada
od na­tury nie zdoła,
bo jad ma we krwi.

wiersz
zebrał 92 fiszki • 3 maja 2014, 15:20

Zeszyt Ulubione.
Te które naj­bar­dziej wpi­sują się do serca. 

Zeszyt NA­TURA I CHARAKTER
OG­RO­DY SŁOWA 

Zeszyt Naj­lep­sze cytaty
myśli, afo­ryz­my, wiersze 

Zeszyt Ulubione
Cy­taty, wier­sze, poez­ja - którą uwielbiam. 

Zeszyt Życie
pros­te i pokręcone 

Zeszyt Zeszyt
lindsey 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
R S T
Aktywność

wczoraj, 22:32to_tylko_łzy do­dał no­wy tek­st Boję się następne­go po­ran­ka. [...] 

wczoraj, 22:04szpiek sko­men­to­wał tek­st szukałem ko­biety ura­towało mnie ra­dio do­wie­działem [...]

wczoraj, 22:01Fallina do­dał no­wy tek­st A pew­ne­go dnia stwier­dzisz, [...]

wczoraj, 21:46yestem sko­men­to­wał tek­st ego postępu­je nieegois­tycznie je­dynie [...]

wczoraj, 21:41yestem sko­men­to­wał tek­st fakt wol­nej wo­li nie [...]

wczoraj, 21:39yestem sko­men­to­wał tek­st szukałem ko­biety ura­towało mnie ra­dio do­wie­działem [...]

wczoraj, 21:00Naja wy­powie­dział się w wątku Co os­tatnio ogląda­liście?

wczoraj, 20:44M44G sko­men­to­wał tek­st Rodziców spokój za dnia [...]

wczoraj, 19:59piórem2 sko­men­to­wał tek­st Jeżeli nie lu­bisz siebie [...]