Problem w zrozumieniu Boga [...] – aeszka – zeszyty

W obecnej chwili w 25 zeszytach znaleźliśmy poniższy tekst, którego autorem jest aeszka.

Prob­lem w zro­zumieniu Bo­ga po­lega na tym, że On jest zaw­sze i wszędzie, a my tyl­ko tu i te­raz.

aforyzm dnia z 13 lutego 2012 roku
zebrał 176 fiszek • 24 października 2010, 15:29

Zeszyt perełki 

Zeszyt cztery
... 

Zeszyt Bóg.wiara.
... 

Zeszyt ARORYZMY
Ek­spres­ja słowa 

Zeszyt .przyziemne. 

Zeszyt Cisza
To myśli, które po­dobają mi się naj­bar­dziej, ich nie można przeoczyć. 

Zeszyt Myśli 

Zeszyt Ulubione 

Zeszyt Piękne. 

Zeszyt Boża podszewka...
... 

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
A B C
Aktywność

dzisiaj, 21:32Clyde wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

dzisiaj, 21:32Clyde wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 20:58Radziem do­dał no­wy tek­st Złota godzi­na w fo­tog­ra­fii [...]

dzisiaj, 20:39Cropka do­dał no­wy tek­st Bogaty ma tyl­ko ty­le [...]

dzisiaj, 20:38Cropka wy­powie­dział się w wątku Gry słow­ne

dzisiaj, 19:18LiaMort do­dał no­wy tek­st Życie nie pieści z [...]

dzisiaj, 17:44truman do­dał no­wy tek­st stoją

dzisiaj, 17:39truman sko­men­to­wał tek­st łzy naszych ma­tek

dzisiaj, 16:02Cropka do­dał no­wy tek­st Czasem człowiek wy­daje się [...]

dzisiaj, 15:34Moon G do­dał no­wy tek­st Nigdy Więcej