Prawie mały płacz i [...] – Ile.Znasz.Sposobow.Zabijania. – zeszyty

W obecnej chwili w 0 zeszytach znaleźliśmy poniższy tekst, którego autorem jest Ile.Znasz.Sposobow.Zabijania..

11.12.13

Pra­wie mały płacz i zgrzy­tanie zębów... kiedy długo wycze­kiwa­ne bu­ty będą dostępne do­piero po świętach - iście ko­biece.
Lu­bię przej­mo­wać się pier­dołami, jeszcze do końca grud­nia w wyśliz­ga­nych gla­nach, może nie za­biję się - od­wilż idzie.
Wi­no, cze­kola­da - dwa po­cie­szy­ciele się skończyły, zos­ta­je czy­tanie i mu­zyka. Książki dziś nie przy­ciągają - czy­tanie bez uczuć, równie dob­rze mogłabym wziąć do ręki ulotkę po apa­pie i czer­pać z te­go satysfakcję.
Lu­bię, kiedy słowa piose­nek po­kazują nam bez­sens naszych "wiel­kich prob­lemów". Je­den ze spo­sobów, który spro­wadza nasz egoizm na wy­sokość naszych kos­tek - i tam po­winien zostać.

Odtwórz

dziennik
zebrał 1 fiszkę • 11 grudnia 2013, 22:19
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Ile.Znasz.Sposobow.Zabijania.

Użytkownicy
H I J
Aktywność

dzisiaj, 20:08Jacob-Filth sko­men­to­wał tek­st - wy­bieram pros­te dro­gi [...]

dzisiaj, 18:16ZiZu34 sko­men­to­wał tek­st Czy się stoi czy [...]

dzisiaj, 17:49lil roz sko­men­to­wał tek­st zbrodnia Ika­ra

dzisiaj, 17:27lil roz sko­men­to­wał tek­st Pytanie: Czy jest życie [...]

dzisiaj, 17:01lil roz sko­men­to­wał tek­st Nie mów nic. Kocha [...]

dzisiaj, 16:51karykaturalna sko­men­to­wał tek­st - wy­bieram pros­te dro­gi [...]