Tekst nie został dodany jeszcze do żadnego zeszytu.
 12 stycznia 2019 roku, godz. 19:00

prawdziwie grzesznemu bliżej boga niż rzekomo świętemu